Menu Zamknij

Nabór do komisji konkursowej – obszar „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

8 lutego  2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie województwa mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zadania pn.:

  • „Przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez edukację społeczną i profilaktykę”;
  • „Programy korekcyjne dla sprawców przemocy w rodzinie”.

 

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 10 lutego do 3 marca 2022 r. na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Programów Społecznych pod numerami telefonów: 22 376 85 72, 22 376 85 73, 22 376 85 94.

 

Załączniki:

Uchwała nr 184/294/22 z 8 lutego 2022 r.

Załącznik do uchwały – ogłoszenie o naborze do komisji

Załącznik do ogłoszenia – zgłoszenie osoby do prac komisji


10.02.2022 12:03
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Arkadiusz Tyrkin

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert

Powiązane