Menu Zamknij

Nabór do komisji konkursowej – otwarty konkurs w obszarze “Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

24 stycznia 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie województwa mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadania pn.:

  1. „Droga do samodzielności – wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin”,
  2. „Działalność na rzecz poprawy jakości zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”,
  3. „Z Alzheimerem na co dzień – pomocna dłoń dla osób chorujących oraz ich rodzin”

Zgłoszeń należy dokonywać od 26 stycznia do 16 lutego 2023 r. na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Programów Społecznych pod numerami telefonów: 22 376 85 71, 22 376 85 72, 22 376 85 73

Załączniki:

Uchwała 124/382/23 z 24 stycznia 2023

Załącznik do uchwały – ogłoszenie o naborze do komisji

Załącznik do ogłoszenia – zgłoszenia do prac komisji


25.01.2023 12:21
umieścił: Patrycja Piórkowska
wytworzył: Joanna Sikorska

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert, Aktualności, Otwarte konkursy ofert

Powiązane