Menu Zamknij

Nabór do komisji konkursowej – otwarty konkurs w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

3 stycznia 2024 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 49/463/24 ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2024-2026 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, w formie powierzenia.

Zgłoszeń należy dokonywać od 8 stycznia do 29 stycznia 2024 r. na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – Wydział Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej, tel. 22 376 85 88, 22 376 85 96, 22 376 85 97.

Załączniki:
Uchwała nr 49/463/24 z dnia 3 stycznia 2024 r.
Załącznik do uchwały nr 49/463/24 – ogłoszenie o naborze do komisji
Załącznik do ogłoszenia – zgłoszenie do prac komisji


04.01.2024 15:16

umieścił: Damian Zieliński

Wytworzyła: Anna Rodzeń-Kuczmarska

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert, Otwarte konkursy ofert

Powiązane