Menu Zamknij

Nabór do komisji konkursowej – otwarty konkurs w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”.

3 stycznia 2024 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 48/463/24 ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie województwa mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2024-2026 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”:

1)   Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym;

2)   Kompleksowy program pomocy dla osób wychodzących z bezdomności.

Zgłoszeń należy dokonywać od 4 stycznia do 25 stycznia 2024 r. na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Programów Społecznych pod numerami telefonów: 22 376 85 71, 22 376 85 72, 22 376 85 73

Załączniki:
Uchwała nr 48/463/24 z 3.01.2024 r.
Załącznik do uchwały – ogłoszenie o naborze do komisji
Załącznik do ogłoszenia – zgłoszenie do prac komisji


03.01.2024 15:47

umieścił: Patrycja Zęgota

wytworzył: Magdalena Rostkowska

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert, Otwarte konkursy ofert

Powiązane