Menu Zamknij

Nabór do komisji konkursowej w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 676/319/22 z dnia 4 maja 2022 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, w formie powierzenia realizacji zadania.

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 6 do 27 maja 2022 r. na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej pod nr tel. 22 376 85 88 , 22 376 85 96 oraz 22 376 85 89.

Załączniki:


05.05.2022 14:17

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Anna Rodzeń Kuczmarska

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert

Powiązane