Menu Zamknij

Nabór do komisji konkursowej w obszarze “Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”.

2 kwietnia 2024 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 669/485/24 ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, w formie powierzenia.
Zgłoszeń należy dokonywać od 6 kwietnia do 29 kwietnia 2024 r. na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – Wydział Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej, tel. 22 376 85 88, 22 376 85 96, 22 376 85 97.

Załączniki:
Uchwała nr 669/485/24 z 2 kwietnia 2024 r.
Załącznik do uchwały – ogłoszenie o naborze do komisji
Załącznik do ogłoszenia – zgłoszenie do prac komisji


03.04.2024 09:20
umieścił: Patrycja Zęgota
wytworzyła: Anna Rodzeń-Kuczmarska

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert

Powiązane