Menu Zamknij

Nabór do komisji konkursowej w obszarze “Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – zadanie pn.: “Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD”

5 lutego 2024 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 259/470/24 ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacje w latach 2024-2028 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze “Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” zadanie pn.: „Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD”, w formie powierzenia realizacji zadania.
Zgłoszeń należy dokonać w terminie od 8 do 29 lutego 2024 r. na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej pod nr tel. 22 37 68 554 i 22 37 68 555.

Załączniki:

Uchwała nr 259/470/24 z dnia 5 lutego 2024 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 259/470/24 – ogłoszenie o naborze do komisji

Załącznik do ogłoszenia – zgłoszenie do prac komisji


07.02.2024 14:12

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Bożena Suproniuk

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert

Powiązane