Menu Zamknij

O wolontariacie opiekuńczym z seniorami

13 i 16 listopada odbyły się organizowane przez Wydział Polityki Senioralnej dwie konferencje regionalne – pierwsza z nich w Ciechanowie, druga w Ożarowie Mazowieckim. Oba spotkania były momentem na przedstawienie „dobrych praktyk” w zakresie wolontariatu opiekuńczego.

Listopadowe wydarzenia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem seniorów z danego podregionu. Na rozpoczęcie zostali zaproszeni przedstawiciele Urzędu Statystycznego w Warszawie, którzy w prezentacji zatytułowanej „Przychodzi statystyk do seniora. Czyli skąd się biorą dane statystyczne i wszystko co potrzebujesz wiedzieć o badaniach ankietowych” wyjaśnili zebranym najważniejsze aspekty dotyczące badań przeprowadzanych przez reprezentowaną instytucję.

Być wolontariuszem

Następnie Michał Braun podczas swojej prelekcji przybliżył istotę samego wolontariatu i jego uwarunkowania prawne. Na konkretnych przykładach udowodnił, że ta forma pomocy jest bardzo potrzebna i że wbrew pozorom nie łatwo być wolontariuszem, jak również ten wolontariat organizować. Sam od wielu lat jest koordynatorem projektów w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach i uczestniczy w działaniach wolontariackich w kraju i za granicą. To dzięki temu w łatwy i przystępny sposób przekazał zebranym swoją wiedzę.

Zaangażowany jak senior

W kolejnej części przedstawiciele organizacji działających na rzecz seniorów przedstawili wspomniane „dobre praktyki” w ramach realizowanych przez nich zadań. Na ich podstawie można stwierdzić, że wolontariat opiekuńczy jest bardzo częstą formą pomocy drugiemu człowiekowi. Seniorzy nie tylko korzystają z tego typu działań, ale również sami są bardzo zaangażowani w tę działalność i poświęcają swój czas, aby pomóc innym.

Artystyczne oblicze seniorów

Każda z konferencji kończyła się występem zespołów senioralnych z danego podregionu. W Ciechanowie zaprezentował się Zespół FuRRora działający przy Powiatowym Uniwersytecie Trzeciego Wieku, natomiast w Ożarowie Mazowieckim swoje programy artystyczne zaprezentowały Ożarowskie Kumoszki i Wesołe Wdówki z Domu Kultury „Uśmiech”.

Opublikowano wSeniorzy

Powiązane