Menu Zamknij

Obszar “Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” zadanie pn.„Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD”- wyniki weryfikacji formalnej

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ogłoszonym uchwałą nr 259/470/24 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lutego 2024 r. otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2024-2026 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze “Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie pn.: “Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD”.

Załącznik:
Wyniki weryfikacji formalnej


05.03.2024 13:46

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Bożena Suproniuk

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert

Powiązane