Menu Zamknij

Otwarty konkurs ofert w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie pn.: „Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych”

5 lutego 2024 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 259/470/24 ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2024-2026 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie pn.: „Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych”, w formie powierzenia realizacji zadania.

Nabór ofert trwa od 8 do 29 lutego 2024 r.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej pod nr tel. 22 37 68 554 i 22 37 68 555.

Załączniki:

Uchwała nr 260/470/24 z dnia 5 lutego 2024 r.

Załącznik do uchwały nr 260/470/24 – ogłoszenie konkursowe


07.02.2024 14:22

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Bożena Suproniuk

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert

Powiązane