Menu Zamknij

Raport: System usług dla osób niesamodzielnych w celu wsparcia ich samodzielności w miejscu zamieszkania

Niniejszy raport wpisuje się w dyskusję prowadzoną na szczeblu administracji centralnej i samorządowej, na łamach prasy oraz zapewne w wielu domach w Polsce dotyczącą wyzwań, jakie stawia przed nami starzenie się społeczeństwa.

 

Nieuchronne procesy demograficzne wywierają presję na system pomocy społecznej, co oznacza, iż potrzebna jest zasadnicza zmiana w organizacji systemu wsparcia i opieki nad osobami starszymi na poziomie jednostek samorządu terytorialnego. Nowe modele organizacji wsparcia i opieki powinny zagwarantować łatwiejszy dostęp do usług społecznych rosnącym rzeszom seniorów, przy zapewnieniu wysokiej efektywności finansowej. Opinie ekspertów oraz praktyków wydają się w tym obszarze zgodne: wdrażanie na szerszą skalę rozwiązań z zakresu teleopieki może być jedną z odpowiedzi na grożący nam kryzys usług społecznych związany ze starzeniem się społeczeństwa. 

 

Rynek rozwiązań teleopiekuńczych w Polsce szybko się rozwija: powstaje coraz więcej firm oferujących szeroki zakres urządzeń i sprzętu, zwiększa się także świadomość społeczna istnienia tego typu rozwiązań. Nadal jest to jednak rynek w początkowej fazie rozwoju, w związku z czym potrzebne są działania, które pomogą różnego rodzaju interesariuszom (w tym jednostkom samorządu terytorialnego oraz potencjalnym beneficjentom rozwiązań teleopiekuńczych) poruszać się po tym rynku, zwiększyć wiedzę o teleopiece, a także pomóc wybrać i wdrożyć odpowiednie do lokalnych potrzeb rozwiązania. Niniejsze opracowanie ma właśnie temu służyć.

 

Mamy nadzieję, że wnioski płynące z tej publikacji staną się potwierdzeniem objęcia słusznego kierunku dla samorządów, które już wdrożyły teleopiekę, zachętą dla tych, które dopiero krok ten rozważają, a dla wszystkich źródłem wartościowych wskazówek i pomocą w realizacji działań zmierzających do zwiększenia efektywności systemu wsparcia i opieki przy pomocą nowoczesnych technologii. 

 

Raport – System usług dla osób niesamodzielnych – PCG – Polska

Opublikowano wPublikacje - Seniorzy

Powiązane