Menu Zamknij

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Muzyczne szlaki Mazowsza” wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego

Uchwałą nr 709/403/23 z dnia 24 kwietnia 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Muzyczne szlaki Mazowsza” wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.

Zestawienia ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji stanowią Załącznik nr 1 do uchwały. Zestawienia ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych stanowią Załącznik nr 2 do uchwały. Lista rezerwowa ofert w stanowi Załącznik nr 3 do uchwały.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Polityki Senioralnej pod numerami telefonów: 22 376 85 09, 22 376 85 10.

Załączniki:

Uchwała nr 709/403/23 z 24 kwietnia 2023 r

Załącznik nr 1 do uchwały nr 709/403/23 – zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji

Załącznik nr 2 do uchwały 709/403/23 – zestawienie ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych

Załącznik nr 3 do uchwały nr 709/403/23 – lista rezerwowa ofert


25.04.2023 15:20

umieścił: Patrycja Zęgota

wytworzył: Grzegorz Bodzioch

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert, Otwarte konkursy ofert

Powiązane