Menu Zamknij

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – obszar „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”

23 maja 2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 830/325/22 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Zestawienia ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

Zestawienia ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych stanowią załącznik nr 2 do uchwały.

Listy rezerwowe ofert stanowią załącznik nr 3 do uchwały.


24.05.2022 14:02

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Piotr Lejzerowicz

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert

Powiązane