Menu Zamknij

Skład

Zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej Komitet składa się z reprezentantów:

  1. Marszałka Województwa Mazowieckiego – przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Oddziału Terenowego w Płocku Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie i Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej,
  2. Wojewody Mazowieckiego,
  3. jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego – Rzecznicy Ekonomii Społecznej i Solidarnej z gmin Belsk Duży, Nasielsk, Zabrodzie, powiat Gostynin i miast Płocka oraz Radom,
  4. podmiotów ekonomii społecznej – Centrum Integracji Społecznej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach, Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, Przedsiębiorstwo Społeczne ŚMA non profit sp. z o.o. w Żyrardowie, Spółdzielnia Socjalna Pożytek w Tłuszczu, Spółdzielnia Socjalnej Pracownia Rozwoju Kalejdoskop w Otwocku, Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego w Płocku, Warsztat Terapii Zajęciowej Krajowego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Piasecznie, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM w Radomiu, Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Siedleckiej
  5. Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
  6. związków spółdzielczych – Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, Spółdzielczy Związek Rewizyjny Cepelia,
  7. instytutu badawczego – Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych,
  8. uczelni wyższej – Akademia Mazowiecka w Płocku,
  9. związku zawodowego – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
  10. organizacji pracodawców – Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej.
Opublikowano wRegionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Mazowieckiego

Powiązane