Menu Zamknij

Spotkania dotyczące opieki dla rodzin i bliskich osób starszych

Stowarzyszenie SYNTONIA oraz Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Wola zaprasza na kwietniowe spotkania dotyczące opieki dla rodzin i bliskich osób starszych.

HARMONOGRAM NA KWIECIEŃ 2024

10.04.2024 – środa godz.18.30

Trudne sytuacje w opiece nad chorym z demencją – dlaczego tak się dzieje, co można zrobić ? część 1
gromadzenie przedmiotów, zaniedbywanie higieny, problemy z jedzeniem, niechęć do picia, powtarzanie pytań i czynności, zapominanie, brak współpracy, apatia, depresja

 
17.04.2024 – środa godz.18.30

Trudne sytuacje w opiece nad chorym z demencją – dlaczego tak się dzieje, co można zrobić ? część 2
urojenia, niepokój, agresja, “wędrowanie”, chodzenie za opiekunem, chęć pójścia do domu, niestosowne zachowanie, upór

 
24.04.2024 – środa godz.18.30

Gdzie szukać dodatkowej pomocy w opiece nad bliskim?

opieka długoterminowa, rehabilitacja domowa, długoterminowa opieka pielęgniarska, hospicjum domowe i stacjonarne

Spotkania trwają dwie godziny.

Spotkania prowadzą specjaliści z zakresu psychogerontologii, psychologii i  pielęgniarstwa.

Można wziąć udział w całym cyklu spotkań lub w wybranych.

Na czas udziału opiekuna w zajęciach oferujemy możliwość opieki zastępczej dla podopiecznego w domu.


MIEJSCE: Wolskie Centrum Kultury “Wolska Mozaika” – ul. Wolska 46/48 (metro PŁOCKA)

ZAPISY i DODATKOWE INFORMACJE:


tel. 792 890 810
(można także wysłać sms i oczekiwać na potwierdzenie udziału)

mail: zapisy@syntonia.org.pl

 
Projekt Blisko Bliskich- Wola 2024 jest finansowany ze środków m.st. Warszawy Dzielnicy Wola

Opublikowano wSeniorzy

Powiązane