Menu Zamknij

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie

Wszystkich zainteresowanych tematem profilaktyki uzależnień zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie.

Głównym celem Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia (dalej: „WOTUW”) jest zwiększenie dostępności terapii uzależnień od alkoholu dla mieszkańców województwa mazowieckiego.

Ośrodek współpracuje z zakładami lecznictwa odwykowego znajdujących się na terenie Mazowsza, organizuje szkolenia, superwizje zespołów terapeutycznych, wspiera tworzenie nowych programów terapeutycznych. Zajmuje się również zbieraniem i opracowywaniem danych statystycznych dotyczących stanu lecznictwa odwykowego w województwie mazowieckim. Prowadzi stronę internetową dla pracowników lecznictwa odwykowego oraz poradnię internetową dla pacjentów uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Koordynuje proces dofinansowania do superwizji zespołów terapeutycznych oraz szkoleń w dziedzinie uzależnienia dla osób zatrudnionych w placówkach odwykowych na terenie województwa mazowieckiego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Dofinansowanie zadań pozaleczniczych WOTUW na Mazowszu jest najwyższe w kraju, a WOTUW wykazuje duże zaangażowanie w zakresie doskonalenia pracowników.

Placówka lecznicza składa się z trzech struktur:

– Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu;

– Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu;

– Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.

Na stronie internetowej WOTUW znaleźć można zapoznać się z m.in. listą placówek odwykowych, listą mityngów AA, informacjami o szkoleniach, odnośnikami do innych stron związanych z tematyką uzależnień.

Źródło: strona internetowa https://wotuw.pl/ oraz Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2025

Opublikowano wDobre praktyki - uzależnienia

Powiązane