Menu Zamknij

„Wsparcie, empatia, rozwój – stawiamy na dzieci i młodzież” – to hasło przewodnie ośrodków wsparcia na Mazowszu

Stworzona w tym roku sieć ośrodków wsparcia to miejsca prowadzone w sumie przez trzy organizacje: Stowarzyszenie Monar, Fundację Przystanek Rodzina oraz Fundację Mocni Mocą Nadziei. Ich ideą jest m.in. zapewnienie form wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży w środowisku oraz tworzenie warunków do rozwijania potencjału młodych Mazowszan. Ośrodki mają być miejscem profilaktycznego i terapeutycznego oddziaływania na dzieci i młodzież zagrożone kryzysami psychicznymi, uzależnieniami, tendencjami autodestrukcyjnymi. Mają również dawać wsparcie rodzinom oraz opiekunom młodych osób cierpiących na zaburzenia psychiczne.

Przedstawiciele wszystkich organizacji prowadzących ośrodki spotkali się, by podzielić się wizją tworzonych przez nich miejsc. W efekcie spotkania zostało wypracowane również hasło przewodnie, jakie będzie mottem każdego z ośrodków: „Wsparcie, empatia, rozwój – stawiamy na dzieci i młodzież”.

Fundacja Przystanek Rodzina

Fundacja Przystanek Rodzina działania na rzecz dzieci i młodzieży prowadzi w Płocku, Nowych Proboszczewicach w gminie Stara Biała, w Bodzanowie i Czerwińsku nad Wisłą. W niektórych ośrodkach nadal są miejsca, dlatego warto kontaktować się bezpośrednio z fundacją.

Rekrutacja mejlowo – potrzebny jest opis trudności, jakie występują u dziecka. Po zgłoszeniu rodzice zapraszani są na rozmowy na szczegółowy wywiad o dziecku i rodzinie. Rozmowa pozwoli określić sytuację młodej osoby i wskazać kierunek działań.

Rekrutację w ramach projektu prowadzą:

Fundacja Przystanek Rodzina prowadzi ośrodki w ramach zadania: „Ośrodki wsparcia dla dzieci i młodzieży na Mazowszu Płockim”. Więcej informacji: https://www.przystanek-rodzina.pl/

Stowarzyszenie Monar

Monar prowadzi ośrodki w Radomiu, Wyszkowie, Glinojecku i Jaktorowie.

– Jesteśmy już po ponad dziesięciu spotkaniach organizacyjnych, zawieramy umowy z koordynatorami lokalnymi i specjalistami. Warto się z nami kontaktować, żeby wiedzieć, w którym z ośrodków można otrzymać wsparcie

– mówi Katarzyna Lisiecka, Dyrektorka Praskiego Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT.

Stowarzyszenie Monar prowadzi ośrodki w ramach zadania: „PROFESJONALNA SIEĆ wsparcia dla dzieci i młodzieży na Mazowszu”. Więcej informacji: http://www.monar.org/

Fundacja Mocni Mocą Nadziei

Prowadzone przez FMMN ośrodki znajdują się w Ligowie, Strupczewie, Myśliborzycach i Gostyninie. Zakończyła się już do nich rekrutacja, która była prowadzona przy współpracy szkół, ośrodków wsparcia, powiatowego centrum pomocy rodzinie, świetlic socjoterapeutycznych i spotów radiowych, a także tzw. pocztą pantoflową.

– Główne problemy występujące u dzieci i młodzieży, które zgłosiły się do ośrodków, to stany depresyjne, lękowe, myśli samobójcze, trudności w relacjach z rówieśnikami, nadmierne używanie urządzeń elektronicznych, zaburzenia odżywiania, bardzo niska samoocena, używanie substancji odurzających, napoi energetycznych wywołane głównie problemami alkoholowymi w rodzinie, przemocy w rodzinie, zaniedbania emocjonalnego i ekonomicznego ze strony rodziców

– podkreśla Joanna Fabisiak, prezes Fundacji Mocni Mocą Nadziei.

Fundacja Mocni Mocą Nadziei prowadzi ośrodki w ramach zadania: „Ośrodki wsparcia «Bezpieczna Przystań»”. Więcej informacji: https://fundacjammn.pl/

Ośrodki wsparcia prowadzone są w ramach projektu „Utworzenie i działanie ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży z potrzebami wynikającymi z zaburzeń psychicznych” finansowanego z budżetu województwa mazowieckiego.

Wytworzyła: Agnieszka Lis

[Źródło zdjęcia: https://www.istockphoto.com/pl/zdj%C4%99cie/wielopokoleniowe-r%C4%99ce-rodzinne-gm674720692-123680101?phrase=institute+help+children]

Opublikowano wAktualności - pomoc i oparcie społeczne

Powiązane