Menu Zamknij

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej – zadanie pn.: “Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej” – wyniki weryfikacji formalnej

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2024-2028 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze “Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie pn.: “Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej”.

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość, w ciągu 7 dni kalendarzowych następujących po dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert, złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej.

Zastrzeżenie do negatywnego wyniku oceny formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

1. osobiście w godzinach 8:00–16:00 w kancelarii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, I piętro, pokój 125A;

2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa – o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data stempla pocztowego lub data nadania;

3. za pośrednictwem platformy ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie https://bip.mcps.com.pl/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/zalatwianie-spraw/.


Załącznik:

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej – wyniki weryfikacji formalnej


15.11.2023 13:31

umieścił: Patrycja Zęgota

wytworzył: Anna Rybak

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert, Otwarte konkursy ofert

Powiązane