Menu Zamknij

XIII Turniej Piłki Nożnej Ulicznej Pamięci Macieja Kozłowskiego

3 września 2022 r. był dniem pełnym wrażeń i zdrowej rywalizacji w XIII Turnieju Piłki Nożnej Ulicznej Pamięci Macieja Kozłowskiego, zorganizowanym przez Stowarzyszenie – Klub Rodzin Abstynenckich „Serce” na terenie Parku Agrykola.

Celem organizacji Turnieju jest propagowanie idei czystej rywalizacji wśród osób zagrożonych uzależnieniami i przedstawienie tym środowiskom jednego ze skutecznych sposobów radzenia sobie z problemem. Na przykładzie osób uzależnionych, które uzyskują trwałą abstynencję i systematycznie uprawiają sport widać, że powrót do normalnego funkcjonowania jest możliwy. Osiągnięte rezultaty na arenie sportowej są dodatkowym bodźcem do zachowania dalszej abstynencji.

Piłka Nożna Uliczna ze względu na swoją specyfikę jest sportem powszechnie dostępnym i dzięki temu stała się dyscypliną uprawianą przez wszystkie grupy społeczne. Jej powszechność prowadzi do integracji społecznej różnych środowisk lokalnych. Dla wielu jest to możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym. Otwiera to również drogę wielu młodym ludziom, często z rodzin zagrożonych różnymi dysfunkcjami, do własnego rozwoju i budowania w zdrowy sposób swojej przyszłości.

Patronem imprezy został aktor znany przede wszystkim ze znakomitych ról teatralnych i filmowych – Maciej Kozłowski, również wielki społecznik i pasjonat piłki nożnej oraz współtwórca Reprezentacji Polski Bezdomnych.

Pierwszy Turniej odbył się w Warszawie w 2010 r. i przy znacznej pomocy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz innych instytucji samorządowych skupił na płycie boiska drużyny wielu miast i lokalnych środowisk. Na przestrzeni jedenastu lat Turniej wypracował własną formułę aktywnego spędzania czasu z dodatkowymi atrakcjami dla dzieci i młodzieży. Dużą grupę uczestników piłkarskich zmagań stanowią rodziny osób uzależnionych, miłośnicy piłki nożnej oraz przyjaciele i sympatycy stowarzyszeń abstynenckich. W Turniejach biorą udział drużyny reprezentowane m.in. przez służby mundurowe, artystów, samorządowców, środowiska działające na rzecz przeciwdziałania bezdomności, instytucje charytatywne i pomocowe. Sukces Turnieju spowodował spore zainteresowanie wśród społeczności lokalnej.

Zwycięzcą XIII Turnieju została Reprezentacja Polski Bezdomnych nr 1, a swój udział zaliczyła w nim także drużyna Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Tegoroczny Turniej zorganizowano w ramach zadania publicznego dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego i zrealizowanego w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

Źródło: oferta Stowarzyszenia – Klub Rodzin Abstynenckich „Serce” na realizację zadania publicznego pt. „Wspieranie realizacji programów służących profilaktyce uzależnień i promocji zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem działalności stowarzyszeń abstynenckich na Mazowszu”

Opublikowano wDobre praktyki - uzależnienia

Powiązane