Menu Zamknij

Zarząd województwa chce kupić sprzęt do dezynfekcji dla DPS-ów

Od początku ogłoszenia epidemii pracownicy pomocy społecznej niosą pomoc swoim podopiecznym, wykonując pracę w utrudnionych warunkach. W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się pracownicy domów pomocy społecznej, których podopieczni to osoby z grupy największego ryzyka zachorowań na COVID-19. Zarząd województwa przygotował wsparcie dla tej grupy zawodowej. Na zakup sprzętu oczyszczającego i dezynfekującego powietrze przeznaczono 600 tys. zł. Teraz wszystko zależy od decyzji radnych województwa.

Od początku ze środowisk pracowników pomocy społecznej płynęły apele o zabezpieczenie ich pracy. Dostali nowe zadania, ale nie otrzymali środków ochrony osobistej. – Dużo mówimy o roli pracowników medycznych, bo jest kluczowa w sytuacji pandemii. Nie można jednak zapominać o tym, że kolejna grupa, która w tej chwili jest również na pierwszej linii frontu, to pracownicy służb społecznych – mówi marszałek województwa Adam Struzik. – Ich pomoc uzależniona jest od tego, czy sami będą bezpieczni i zachowają zdrowie. Dlatego decydujemy się na wsparcie tej grupy wyposażeniem, na które przeznaczymy środki wygospodarowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

zdjęcie mężczyzny na wózku w domu opieki, obok napis: 600 tys. zł z budżetu Mazowsza na zakup sprzętu oczyszczającego i dezynfekującego powietrze dla mazowieckich DPS-ów. Niżej logo MCPS, MASP i MazowszeDziałania pracowników służb społecznych, zarówno w biurze, jak i w terenie, wiążą się z wieloma zagrożeniami. Dbają m.in. o to, by osoby starsze, samotne czy osoby z niepełnosprawnością mogły uzyskać usługi opiekuńcze. To oni pomagają mieszkańcom domów pomocy społecznej, udzielają wsparcia psychologicznego. Epidemia pogłębiła problem, z którym pracownicy służb społecznych stykali się wcześniej. Nie są oni odpowiednio chronieni przed możliwością zakażenia się. Do placówek dociera za mało środków ochrony osobistej, które są niezbędne do wypełniania zadania w sposób bezpieczny dla zdrowia i życia pracowników.

 – Mamy ponad sto domów pomocy społecznej na Mazowszu, które znalazły się w wyjątkowo trudnej sytuacji. Z jednej strony podopieczni są w grupie największego ryzyka zachorowań i komplikacji przy zakażeniu się koronawirusem. Z drugiej – pracujący tam personel jest w stanie pomagać tylko wtedy, gdy może w bezpieczny sposób opiekować się pensjonariuszami. Wiemy, że DPS-y z Mazowsza pilnie potrzebują dodatkowego wsparcia – wyjaśnia Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Zabezpieczenie pracowników oznacza zwiększenie bezpieczeństwa podopiecznych i efektywności udzielanej pomocy. Zarząd województwa podjął więc decyzję o zakupie urządzeń oczyszczających powietrze i dezynfekujących. W ramach wygospodarowanych przez MCPS środków finansowych możliwe jest kupienie ok. 60 takich urządzeń – z funkcjonalnością zbliżoną do modeli oczyszczaczy, które zostały zakupione przez zarząd województwa dla mazowieckich szpitali.

Od początku ogłoszenia epidemii w kraju podejmujemy różne działania, które są wsparciem dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami, organizacji pozarządowych działających na rzecz różnych wykluczonych grup. Zdecydowaliśmy, że w momencie, gdy nie ma sposobności do przygotowywania szkoleń, konferencji i spotkań, które organizowaliśmy dla tych grup i dla pracowników pomocy społecznej, środki na te wydarzenia chcemy przeznaczyć na najpilniejsze potrzeby placówek, bo liczy się teraz bezpieczeństwo ich pracowników i podopiecznych – podsumowuje Mariusz Budziszewski, zastępca dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Trwają też rozmowy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o uruchomieniu na ten cel dodatkowych środków w ramach unijnego projektu Liderzy Kooperacji, którego częścią jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Projekt prowadzony jest przez pięć województw – poza Mazowszem działają w nim podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie i lubelskie. To wieloletnie działania tworzące model współpracy między różnymi instytucjami i podmiotami pomocy oraz integracji społecznej. Czas epidemii wymaga nowych inicjatyw. Dlatego wszyscy partnerzy projektu starają się o zwiększenie środków, które pomogą służbom społecznym bezpiecznie pracować w czasie epidemii.


Materiały do pobrania:

[download id=”20453″]

 

[download id=”20464″]

 

[download id=”20446″]

 

[download id=”20460″]

 

[download id=”20450″]


Marta Milewska

Rzeczniczka Prasowa

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974

e-mail rzecznik@mazovia.pl

 

 Hanna Maliszewska

Rzeczniczka Prasowa

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

tel. 798 810 794

e-mail: rzecznik@mcps.com.pl

 

Opublikowano wAktualności, Wyroznione

Powiązane