fbpx
Menu Zamknij

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA W OBSZARZE „DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach projektu “Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu” współuczestniczyło w powstaniu 3 klastrów ekonomii społecznej w województwie mazowieckim. Więcej na ten temat znajduje się w zakładce “Porozumienia PES” (http://es.mcps-efs.pl/porozumienia-pes).

Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 125/21/19 z dnia 29 stycznia 2019 roku ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2019 roku w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, w formie wspierania realizacji zadania pn. „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu”.

Zapraszamy do udziału w konkursie, termin składania aplikacji mija 7 marca 2019 roku.
 
Szczegóły konkursu znajdują się na stronie: http://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/konkursy-ofert?kid=14

Opublikowany w Aktualności, Wydarzenia

Powiązane