Menu Zamknij

Materiały profilaktyczne

PORADNIK DLA RODZICÓW I PROFESJONALISTÓW

SZUKAJ POROZUMIENIA ZE SWOIM DZIECKIEM – PRZEWODNIK DLA RODZICÓW

INFORMATOR DLA RODZICÓW, NAUCZYCIELI I PEDAGOGÓW – NOWE NARKOTYKI – „DOPALACZE”

O LEKACH, MARIHUANIE, „DOPALACZACH” BEZ HISTERII. PRZEWODNIK DLA RODZICÓW

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ I PRZESTĘPCZOŚCIĄ

„SMAK ŻYCIA”, CZYLI DEBATA O „DOPALACZACH”

SZKOŁA I RODZINA WOBEC ZAGROŻEŃ SUBSTANCJAMI PSYCHOAKTYWNYMI – PROGRAM WARSZTATÓW DLA RODZICÓW

PLAKAT KAMPANII SPOŁECZNEJ „DOROŚLI DZIECIOM” – MAZOWSZE NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

DIAGNOZA MAZOWSZA W ZAKRESIE PROBLEMATYKI NARKOTYKÓW I NARKOMANII

OPIS SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE

CO CHRONI DZIECI I MŁODZIEŻ PRZED SIĘGANIEM PO NARKOTYKI?

POSTĘPOWANIE W SYTUACJI KIEDY DZIECKO ZAŻYWA NARKOTYKI

Opublikowany w Aktualności, Kampania społeczna "Dorośli dzieciom - Mazowsze na rzecz przeciwdziałania narkomanii"

Powiązane