Menu Zamknij

XLIII POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO RPO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020

W czwartek, 17 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odbyło się XLIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w obradach którego uczestniczył Artur Pozorek, p.o. Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Podczas spotkania prezentowano kryteria wyboru projektów z zakresu edukacji przedszkolnej, usług społecznych i usług opieki zdrowotnej oraz Regionalnego Programu Zdrowotnego, takich jak:

• Edukacja przedszkolna – Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej;

• Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej realizowanych na rzecz osób niesamodzielnych;

• Zwiększenie dostępności usług społecznych – Programy deinstytucjonalizacji usług na rzecz dzieci i młodzieży;

• Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych – Wdrażanie programów wczesnego wykrywania i profilaktyki cukrzycy, Regionalny Program Zdrowotny (RPZ) w zakresie wczesnego wykrywania i profilaktyki cukrzycy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego;

• Wdrażanie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych, Regionalny Program Zdrowotny (RPZ) w zakresie zapobiegania depresji wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
Na zakończenie obrad przedstawiono informację o dokumencie pn. „Analiza wskaźników dotyczących potencjału społeczno-ekonomicznego województwa mazowieckiego w obszarze oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego” oraz zrelacjonowano realizację celów ram wykonania w RPO WM 2014-2020.
Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 został powołany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, jako Instytucję Zarządzającą (IŻ) Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na podstawie uchwały nr 144/7/14 z dnia 23 grudnia 2014 roku.

Opublikowany w Aktualności, Wyroznione

Powiązane