Menu Zamknij

Kategoria: Zamówienia publiczne

PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA 2 KONFERENCJI TJ.: DWUDNIOWEJ KONFERENCJI DOTYCZĄCEJ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA 150 OSÓB ORAZ DWUDNIOWEJ KONFERENCJI PN. „II MAZOWIECKIE FORUM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI” DLA 200 OSÓB. MCPS.PSP.432-1-3/2019, MCPS.PSP.433-1-3/2019

Informacja o unieważnieniu postępowania Protokół z otwarcia ofert ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY 23.09.2019 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY Modyfikacja IWZ IWZ Załącznik nr 1 –…

Organizacja dwudniowej konferencji w pierwszej połowie października 2019 r. dla 200 przedstawicieli instytucji samorządu lokalnego oraz regionalnego Województwa Mazowieckiego, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, instytucji, organizacji pozarządowych oraz osób związanych z tematyką dotyczącą przeciwdziałania alkoholizmowi oraz innym uzależnieniom, w tym zajmujących się problematyką profilaktyki uzależnień. MCPS.PUZ.I/PO/4310-7/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z otwarcia ofert IWZ Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 – wzór umowy Załącznik nr…

Świadczenie usługi Animatora w wybranych gminach i powiatach województwa mazowieckiego w ramach projektu partnerskiego pt. „Liderzy kooperacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w działaniu 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. MCPS.PUN/MP/351-2/2019.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty IWZ Załącznik nr 1 OPZ Załącznik nr 2 Wzór Umowy Załącznik nr 3 Formularz oferty Załącznik nr 4 o spełnianiu…

Usługa doradcza w ramach stanowiska Doradcy ds. Modelu Kooperacji dla podmiotów z gmin i powiatów województwa mazowieckiego w ramach projektu „Liderzy kooperacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w działaniu 2.5 Skuteczna pomoc społeczna w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej MCPS.PUN/MP/351-1/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty IWZ Załącznik nr 1 OPZ Załącznik nr 2 Wzór Umowy Załącznik nr 3 Formularz oferty Załącznik nr 4 O spełnieniu…