Menu Zamknij

Ciekawostki o ekonomii społecznej. Badanie uczestników WTZ i ich motywacji do podjęcia pracy.

W 2017 r.  Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zleciło przepowadzienie badania wśród warsztatów terapii zajęciowej. W cyklu “Ciekwostki o ekonomii społecznej” będziemy przytaczać główne wyniki z badania. 


5% uczestników warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) w woj. mazowieckim w sposób zdecydowany zainteresowana jest znalezieniem pracy, niewiele mniejszy optymizm deklaruje 38% osób. Poniższy wykres przedstawia rozkład odpowiedzi na pytanie “Czy uczestnicy WTZ są zainteresowani znalezieniem pracy?” 

Ale jednocześnie niemal trzy czwarte objętych badaniem osób uznało szanse uczestników warsztatów na znalezienie pracy za niskie. Co więcej – niemal połowa zbiorowości rodziców i opiekunów wskazała, że są one bardzo niskie.

Poniższy wykres przedstawia rozkład odpowiedzi na pytanie “Jakie są szanse na zatrudnienie uczestników WTZ?”

wykres


W 2017 r.  Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zleciło przepowadzienie badania wśród warsztatów terapii zajęciowej, które miało:

  1. określić stopnień przygotowania kadry WTZ do wspierania uczestników w podejmowaniu zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej, w tym w szczególności w spółdzielniach socjalnych;
  2. określić stopnień przygotowania uczestników WTZ do podejmowania zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej, w tym w szczególności w spółdzielniach socjalnych;
  3. określić na ile najbliższe otoczenie uczestników korzystających z WTZ wspiera proces aktywizacji zawodowej uczestników WTZ, akceptuje fakt odejścia z WTZ i podjęcia przez nich zatrudnienia.
​W cyklu “A to ciekawostka!” będziemy przytaczać główne wyniki z badania. 
Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią raportu z badania “Perspektywy rozwoju zawodowego uczestników Warszatów Terapii Zajęciowej w województwie mazowieckim” 
thumbnail of perspektywy-rozwoju-zawodowego-uczestnikow-warszatow-terapii-zajeciowej-w-wojewodztwie-mazowieckim

Źródło: Badanie pt. , wykres 3 i 7.

Opublikowano wAktualności

Powiązane