Menu Zamknij

Ciekawostki o ekonomii społecznej. Podsumowanie spotkań z 2017 roku.

Jednym z działań koordynacji ekonomii społecznej jest promowanie idei ekonomii społecznej oraz podmiotów ekonomii społecznej. W 2017 r. o ekonomii społecznej opowiadaliśmy studentom oraz uczestnikom seminariów.

 

W 2017 r. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zrealizowało 8 wykładów na mazowieckich uczelniach wyższych, a także 6 seminariów tematycznych dotyczących ekonomii społecznej.

 

 
 
8 uczelni wyższych
  247 studentów
  Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu im. Biskupa Jana Chrapka w Radomiu
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
  Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce
  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
   Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
   
   
  6 seminariów
  3 tematy
  74 uczestników
Seminarium pt. ,,Jak wspierać podmioty wspomagające osoby z niepełnosprawnością w poszukiwaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy? Możliwości pozyskiwania środków na tworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami.”
Seminarium pt. ,,Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego w podmiotach ekonomii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem zamówień powyżej 30 tyś. euro oraz przepisów ustawy o finansach publicznych.”
Seminarium pt. „Rola ekonomii społecznej we wspieraniu młodzieży usamodzielnianej”

O szczegółach nt. wizyt na uczelniach wyższych można przeczytać tutaj.

O szczegółach seminariów z 2017 r. można dowiedzieć się tutaj.


W 2018 r. planowane są kolejne spotkania promocyjno-informacyjne, w których będziemy przybliżać idee ekonomii społecznej oraz podmioty tego sektora.

Źródło: Dane własne MCPS – działania realizowane w 2017 r.

Opublikowano wAktualności

Powiązane