Menu Zamknij

PIERWSZE POSIEDZENIE MAZOWIECKIEJ RADY SENIORÓW

31 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Mazowieckiej Rady Seniorów. Rada została utworzona uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego jako organ konsultacyjny, doradczy i inicjatywny Marszałka Województwa Mazowieckiego, działający na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej.
 
W imieniu Pana Marszałka Adama Struzika powołania na członków Rady wręczyła Pani Tamara Borkowska, zastępca dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjno-Prawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 
W skład Rady weszło 18 członków, w tym przedstawiciele środowisk senioralnych reprezentujące uniwersytety trzeciego wieku, rady seniorów, organizacje pozarządowe oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
 
Do zadań Rady należy w szczególności:
1) współtworzenie głównych kierunków polityki senioralnej w województwie mazowieckim;
2) proponowanie nowych rozwiązań i inicjowanie zmian na rzecz środowiska seniorów;
3) wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa mazowieckiego,
w zakresie seniorów;
4) podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia zaangażowania obywatelskiego w życiu publicznym i społecznym seniorów;
5) konsultowanie rządowych i regionalnych projektów aktów prawnych dotyczących seniorów lub mogących mieć wpływ na ich sytuację;
6) opiniowanie projektowanych dokumentów i propozycji rozwiązań regionalnych skierowanych do seniorów;
7) promowanie zdrowego starzenia się;
8) wspieranie rozwoju i działań podmiotów działających na rzecz seniorów z terenu województwa mazowieckiego (np. organizacji pozarządowych, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, uniwersytetów trzeciego wieku, rad seniorów);
9) dążenie do umocnienia międzypokoleniowych więzi społecznych;
10) podejmowanie działań, które służą zmianie obrazu starości i starzenia się.
 
Podczas tajnego głosowania Rada spośród swoich członków wybrała przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Przewodniczącym został Pan Tadeusz Lempkowski, natomiast wiceprzewodniczącym Pan Roman Biskupski. Ponadto Rada uzgodniła zarysy zasad dalszej współpracy i wyznaczyła termin II posiedzenia na 11 września 2019 r. o 13:00.
 
Opublikowany wAktualności, Seniorzy, Wyroznione

Powiązane