Menu Zamknij

SEMINARIUM: “Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Fundusz alimentacyjny” – 25 października 2019

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w seminarium pt.

„Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Fundusz alimentacyjny”.

Jest to kolejne seminarium prowadzone w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania(MASP)

Seminarium odbędzie się w dniu 25 PAŹDZIERNIKA 2019 r. w sali konferencyjnej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 62a w Warszawie.

Seminarium poprowadzi:

Dr Piotr Piskozub – doktor nauk prawnychradca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych, arbiter sądu polubownego; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; autor kilkunastu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, prawa rodzinnego oraz prawa pomocy społecznej; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie pomocy społecznej.

Informacje organizacyjne:

–  uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z seminarium,

– uczestnicy mają zapewnione materiały szkoleniowe, wyżywienie wraz z serwisem kawowym oraz ubezpieczenie na czas trwania seminarium.

– liczba miejsc ograniczona (25 uczestników) – decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga: złożenie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na seminarium.

Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania miejsc – nie później jednak niż do dnia 8 października 2019r. – na podstawie formularza zgłoszeniowego przesłanego pocztą elektroniczną (skan) na adres: elwira.owczarek@mcps-efs.pl

Lista osób zakwalifikowanych zostanie umieszczona na stronie www.mcps.com.pl, najpóźniej 10 października 2019r.

NABÓR ZAKOŃCZONY

Lista – seminarium 25.10.2019

Rezerwowa lista – 25.10.2019

Formularz zgłoszeniowy 25.10.2019

Program seminarium 25.10.2019

Opublikowany w Aktualności, Mazowiecka Akademia Sztuki Pomagania, Seminaria

Powiązane