Menu Zamknij

Zmiany godzin pracy w niektórych lokalizacjach MCPS

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami powyżej 30ºC w pomieszczeniach biurowych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 62a w Warszawie, oraz w pomieszczeniach biurowych Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego: Oddziału w Ciechanowie przy ul. Orylskiej 3a, Oddziału w Radomiu przy ul. Mokrej 2 i Oddziału w Siedlcach przy ul. Dzieci Zamojszczyzny 39/33 informujemy, że od 11 do 13 sierpnia 2020 roku  czas pracy pracowników w podanych lokalizacjach zostaje skrócony do sześciu godzin. Kancelaria i sekretariat Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pracuje w niezmienionych godzinach, tj. od 8.00 do 16.00.

 

Opublikowano wAktualności

Powiązane