Menu Zamknij

Artykuł pt. “Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej’ 2022” (2022)

Artykuł opublikowany w następujących gazetach: Tygodnik Ciechanowski, Tygodnik Ostrołęcki, Tygodnik Płocki, Tygodnik Siedlecki, Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza (Stołeczna), Rzeczpospolita (na Warszawę).

Za nami 7. edycja konkursu „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej”, w którym samorząd województwa mazowieckiego przyznaje wyróżnienia dla podmiotów ekonomii społecznej, firm, instytucji oraz osób wspierających i zaangażowanych w rozwój i propagowanie przedsiębiorczości społecznej na Mazowszu. W tym roku, Kapituła konkursu uhonorowała tym prestiżowym znakiem 19 laureatów.

Ekonomia społeczna czy też – jak się coraz częściej mówi – „przedsiębiorczość społeczna”, to działalność gospodarcza, która nie skupia się na samym wypracowywaniu zysku, ale dba również o korzyści społeczne. Podmioty, które działają w tym obszarze przywracają godność i niezależność ekonomiczną osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym. Tworząc nowe miejsca pracy, nie tylko dają szansę na normalne życie ludziom, którzy z  różnych powodów znaleźli się na marginesie życia społecznego, ale sprzyjają również rozwojowi produktów i usług, z którymi zwykły biznes ma problem lub – po prostu – sobie nie radzi.

Współczesna ekonomia społeczna, którą coraz częściej łączy się z przymiotnikiem „solidarna”, początkowy etap rozwoju ma już za sobą. Przedsiębiorstwa społeczne funkcjonują coraz lepiej, a kierujący nimi management, podchodzi do stawianych oczekiwań, racjonalnie i biznesowo. I choć wciąż napotykają na swej drodze wiele przeszkód, nie boją się już podejmować ryzyka i skutecznie konkurować na wolnym rynku ze zwykłym biznesem. Dawanie im szansy i wspieranie tych, którzy potrafią rozwiązywać lokalne problemy, to główne zadanie konkursu „Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej” organizowanego przez samorząd województwa mazowieckiego.

Ekonomia społeczna nie ogranicza się do konkretnej branży. Przedsiębiorczość społeczną możemy spotkać wśród firm cateringowych, gastronomicznych, świadczących usługi opiekuńcze, porządkowe, pielęgnacji zieleni, fryzjersko-kosmetyczne, rękodzielnicze i rzemieślnicze i wielu innych, których wymienić nie sposób. Konkurs pokazuje, że wachlarz możliwości jest szeroki, a przyznawane wyróżnienia podnoszą rangę podmiotów ekonomii społecznej działających w woj. mazowieckim. Skutecznie budują ich wizerunek, popularyzując to, czym się zajmują i wpływając na ich coraz większą rozpoznawalność wśród mieszkańców. Mają też wpływ na podkreślenie roli, jaką podmioty pełnią w lokalnych społecznościach i jaki wysiłek wkładają w osiągnięcie  sukcesu rynkowego.

– Ekonomia to obszar działalności gospodarczej, który ma także wymiar społeczny i który doskonale sprawdza się w trudnych warunkach. Dlatego chcemy promować przedsiębiorczość społeczną i  wspierając jej działania, zachęcać do budowy społeczeństwa obywatelskiego – mówi Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Konkurs adresowany jest do wszystkich działających w ekonomii społecznej czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, towarzystw wzajemnościowych i spółek non-profit, zarejestrowanych i działających na terenie województwa mazowieckiego, jak również osób i instytucji z otoczenia ekonomii społecznej (samorządów, organizacji pozarządowych czy przedstawicieli biznesu).

W tegorocznej edycji, można było zgłaszać kandydatów do wyróżnień w sześciu kategoriach: „Rozwój”, „Reintegracja”, „Odpowiedzialność”, „Osobowość”, „Odkrycie” oraz „Super Marka”.

– Konkurs „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej” organizujemy od 2016 r. W tym roku postanowiliśmy go trochę „odświeżyć”, uzupełniając o nowe kategorie: „Osobowość”, „Odkrycie” i „Super Marka”. Uważamy, że są potrzebne.  Chcieliśmy nagrodzić nie tylko tych, którzy działają w swoich lokalnych środowiskach już wiele lat i mają spektakularne osiągnięcia, ale również  tych, którzy mimo iż działają od niedawna, zdążyli już przebojem zawojować rynek. W tym roku – po raz pierwszy – w historii konkursu, wybraliśmy też z grona nagrodzonych w poprzednich edycjach, dwa najlepsze podmioty i poza wyróżnieniem ich „Super Marką” dodatkowo nagrodziliśmy nagrodą pieniężną w wysokości 10 tys. zł. To najlepsi z najlepszych wśród wszystkich wyróżnionych do tej pory – wyjaśnia Elżbieta Bogucka, zastępca dyrektora ds. społecznych w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej.

Od 2016 roku, charakterystyczny znak „Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej” w kształcie niebieskiej „żarówki” otrzymało łącznie 133 laureatów: podmiotów ekonomii społecznej, firm i instytucji oraz osób wspierających i zaangażowanych w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej na Mazowszu.

—————————————————–

W tegorocznej, 7. edycji konkursu, znakiem „Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej” zostali wyróżnieni:

W kategorii „Rozwój”:

 • Grupa AS Sp. z o. o. Sp. non profit  z Płocka
 • Spółdzielnia Socjalna „Szansa” z Żuromina
 • Przemysłowo-Techniczna Spółdzielnia Pracy „Techniprot” z Pruszkowa
 • Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas  z Siedlec
 • Fundacja „Zmysłosfera” z Izabelina
 • Spółdzielnia Socjalna „Pożytek” z Tłuszcza

W kategorii „Reintegracja”:

 • Centrum Reintegracji Społecznej Caritas Diecezji Siedleckiej  z Siedlec

W kategorii „Odpowiedzialność” :

 • Dom Pomocy Społecznej „Budowlani”  z Warszawy
 • Pierogarnia „U Aniołów” Caritas Diecezji Siedleckiej  z Warszawy
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Wsparcia Społecznego  ze Świeszewa
 • Stowarzyszenie „Budujemy Przystań”  z Radomia

W kategorii „Osobowość”:

 • Jowita Pietrak
 • Dorota Wróbel-Górecka
 • Łukasz Wodowski

W kategorii „Odkrycie”:

 • Fundacja Leny Grochowskiej  z Siedlec
 • HejMy Sp. z o. o.  z Radomia
 • Spółdzielnia Socjalna „Czarny Bez”  z Węgrowa

Wyróżnienia w kategorii „Super Marka” i nagrody pieniężne Kapituła konkursu przyznała: Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Razem z Radomia oraz Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS  z Mławy. Sponsorem nagrody dla Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS jest BNP Paribas Bank Polska SA.

Wręczenie wyróżnień odbędzie się 6 grudnia br. w Centrum Handlowym Blue City (na poziomie -1, przy fontannie)  podczas Mazowieckiego Jarmarku Rozmaitości czyli targów podmiotów ekonomii społecznej organizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, na które już dzisiaj serdecznie zapraszamy!

————————————————————————————————————–

Artykuł napisano w ramach projektu pn. „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 „Rozwój ekonomii społecznej”.

Artykuł promujący podmiot ekonomii społecznej napisany został w ramach projektu pn.„Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 „Rozwój ekonomii społecznej”.

Logotypy projektów unijnych
Opublikowano wO ekonomii społecznej w mediach

Powiązane