Menu Zamknij

Kampanie społeczne

Obrazek ozdobny - cztery obrazy z pierwszych ekranów filmów z kampaniami społecznymi

Kampania społeczna “Ekonomia społeczna nie wyklucza”

Nie wiadomo, kto pierwszy powiedział, że „w ekonomii społecznej liczą się ludzie”, ale mieści się w tym istota społecznego pomagania, opartego na wartościach solidarności i odpowiedzialności społecznej. Ekonomia społeczna jest bowiem ważna nie tylko dlatego, że daje ludziom pracę, pomaga wytwarzać produkty i świadczyć potrzebne im usługi, ale również, z tego powodu, że przywraca godność i pozwala ponownie poczuć się człowiekiem.

Bo “ekonomia społeczna nie wyklucza”, nie stygmatyzuje, tylko wyciąga rękę do wszystkich, którzy potrzebują pomocy. W pierwszej kolejności do tych, którzy są zagrożeni zepchnięciem na margines, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, bez wiary we własne siły i umiejętności, ludzi „po przejściach”. Nierzadko latami pozostających bez pracy, doświadczających kryzysów psychicznych, tych którzy mieli incydenty z prawem, osób z niepełnosprawnościami i nieprzystosowanych do życia w społeczeństwie. Ludzi, do których trzeba i powinno się wyciągnąć rękę.

Poprzez tę kampanię społeczną, chcemy powiedzieć głośno i wyraźnie: nikogo nie można skazywać na wykluczenie, bo każdy człowiek ma swoją godność i zasługuje na szacunek.

Przez trzy tygodnie, od 8 do 28 marca br., na profilu Mazowieckiej Ekonomii Społecznej na FB – głosami przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej działających na Mazowszu, mówiliśmy, dlaczego nie powinno się wykluczać. Wspierali nas w tym nasi ambasadorzy: Agnieszka Więdłocha, Antoni Pawlicki oraz Jowita Budnik. Mamy nadzieję, że będziecie wsłuchiwać się w ten głos…

Bądźmy wrażliwi na drugiego człowieka. Nie oceniajmy! I uczmy się pomagać!

Prosimy o udostępnienie naszego głosu.

Źródło zdjęć: MCPS, kadry z filmów.

Kampania społeczna “Właśnie po to”

Kampania społeczna „Właśnie po to” jest akcją realizowaną z inicjatywy ośrodków wsparcia ekonomii społecznej oraz Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej na rzecz przedsiębiorczości społecznej.

Idea kampanii

Okazywanie wsparcia, zrozumienia dla ograniczeń wynikających z choroby lub niepełnosprawności, czy też zaspokajanie konkretnych potrzeb osób, których na nie po prostu nie stać, ma wymiar głęboko ludzki. Bo dobro to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się je dzieli. W odróżnieniu od całej masy przedsiębiorstw komercyjnych istniejących na rynku, które w swej działalności skupiają się tylko na osiąganiu zysku, przedsiębiorstwa społeczne,  mają na względzie również korzyści społeczne. W kampanii „WŁAŚNIE PO TO”, w której promujemy przedsiębiorczość społeczną, chcemy zwrócić uwagę na to zjawisko i  zachęcić Konsumentów do podejmowania odpowiedzialnych decyzji zakupowych wspierających tego typu działalność.

Kim są przedsiębiorcy społeczni?

Przedsiębiorstwa społeczne to podmioty gospodarcze, który korzystają z narzędzi i technologii biznesu w celu osiągnięcia korzyści społecznych. Podmioty te, chociaż funkcjonują na wolnym rynku, nie skupiają się w swej działalności tylko na generowaniu zysku, lecz biorą pod uwagę również dobro pracownika oraz interes społeczny. Rozwiązują w ten sposób konkretny problem lokalny, przywracając godność i niezależność ekonomiczną osobom wykluczonym społecznie. O ile „normalny” biznes dąży do realizacji celów i maksymalizacji zysku, o tyle – firmy w domyśle „społeczne” – są przedsiębiorstwami, których głównym celem jest pomoc drugiemu człowiekowi. Intensyfikują korzyści społeczne, przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu, pomagają osobom z niepełnosprawnościami i długotrwale bezrobotnym. Są specyficzną formą działalności gospodarczej, która łączy grupowe bądź indywidualne zaangażowanie, naukę podstaw biznesu z prospołeczną funkcją integrowania ludzi. Niektóre z nich oraz to czym  się zajmują i jaki mają pomysł na rozwiązywanie lokalnych problemów, chcieliśmy pokazać w kampanii #wlasniePoTo.

Inspiratorami kampanii są Stowarzyszenie BORIS, Fundacja Fundusz Współpracy, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku, Stowarzyszenie Europa i My oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Więcej informacji na temat kampanii można znaleźć na stronie: www.wlasniepoto.biz.pl oraz w mediach społecznościowych pod hashtagiem #WlasniePoTo.

Opublikowano wO ekonomii społecznej w mediach

Powiązane