Menu Zamknij

Bezpłatne szkolenie on-line pt. „Trauma wczesnodziecięca i lękowe style więzi –  wsparcie specjalistyczne dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej” –  22 listopada 2022 r.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line pt. „Trauma wczesnodziecięca i lękowe style więzi –  wsparcie specjalistyczne dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej”.

Termin: 22 listopada 2022 r., godz. 8:00 – 16:00. 

Wykonawcą szkolenia jest: Dejko Joanna Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych

Szkolenie poprowadzi: Pani Lidia Wcisło.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji zawodowych koordynatora pieczy zastępczej, a tym samym jakości usług w obszarze pieczy zastępczej.


Informacje organizacyjne:

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z terenu województwa mazowieckiego, którzy mają pierwszeństwo w procesie rekrutacji. W przypadku dostępności miejsc zapraszamy również osoby zatrudnione w instytucjach pomocy i integracji społecznej z terenu województwa mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych, pracownicy samorządu terytorialnego, bezpośrednio obsługujący gminne i powiatowe JOPS, w zakresie realizacji ich zadań, pracownicy publicznych służb zatrudnienia, wykonujący zadania z zakresu współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy i integracji społecznej oraz budowania zespołów interdyscyplinarnych, pracownicy i wolontariusze PES, OWES i otoczenia ekonomii społecznej.

Organizator zapewnia profesjonalną kadrę prowadzącą szkolenie oraz materiały dydaktyczne.
Uczestnicy nie ponoszą kosztów uczestnictwa.
Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność poprawnie wypełnionych i przesłanych zgłoszeń. 

Zgłoszenia na szkolenie są przyjmowane do wyczerpania miejsc – na podstawie wypełnionego (wszystkie pola wymagane) i podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłanego w formacie PDFwyłącznie e-mailem na adres szkolenia@mcps.com.pl
Ostateczny termin zgłoszeń upływa: 17 listopada 2022 r. o godz. 10:00.
Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają informację mailową.

Dodatkowe informacje:
Biuro Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej
tel.: 22 376 85 57, 22 376 85 90
e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Szkolenie jest realizowane w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania.

Opublikowano wSzkolenia kadr pomocy społecznej

Powiązane