Menu Zamknij

Bezpłatne szkolenia dla osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień

Ruszyły darmowe szkolenia dotyczące m.in. profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania zachowaniem przemocowym i nałogowym, pomocy dzieciom z FAS i FASD czy sposobów pracy z młodzieżą w świetlicy socjoterapeutycznej. Zapisy na każde z nich odbywają się przez kontakt z firmą prowadzącą szkolenia.

Cykl szkoleń w 9 obszarach to efekt realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016-2020. Chodzi o podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych osób zajmujących się na Mazowszu profilaktyką i rozwiazywaniem problemów uzależnień.

Dla kogo szkolenia

Z bezpłatnych szkoleń mogą skorzystać pracujący na Mazowszu przedstawiciele instytucji/organizacji, którzy działają na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie; osoby zainteresowane tematyką zawodowo pracujące z dziećmi i młodzieżą, np. nauczyciele, pedagodzy szkolni, psycholodzy szkolni, pracownicy świetlic socjoterapeutycznych czy też świetlic środowiskowych, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz osoby, które chcą zwiększyć swoją wiedzę na temat pomocy dzieciom FAS/FASD i ich rodzinom, a także członkowie lub kandydaci na członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

⬇️⬇️⬇️Szczegółowe informacje o szkoleniach można znaleźć na: ⬇️⬇️⬇️

https://mcps.com.pl/kategoria/profilaktyka-uzaleznien/

Opublikowano wAktualności, Profilaktyka uzależnień, Wyroznione

Powiązane