Menu Zamknij

„Człowiek w sieci uzależnień” – rozpoczęła się rekrutacja na konferencję – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Jak przyjmować pomoc w uzależnieniach, jak wspierać, żeby nie stygmatyzować, cyfrowe oblicze handlu substancjami psychoaktywnymi – to tylko część tematów, które będą poruszane w trakcie konferencji „Człowiek w sieci uzależnień”. Już można rejestrować się na spotkanie.

Konferencja odbędzie się 23 października 2023 r. w godzinach 10:00 – 14:00 w sali konferencyjnej Leonardo Royal Hotel Warsaw, przy ul. Grzybowskiej 45 w Warszawie.

Skierowana jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, policji, placówek pomocy społecznej (OPS, PCPR), oświaty (szkół, pomocy psychologiczno-pedagogicznej), wymiaru sprawiedliwości (kuratorzy sądowi), pracowników placówek podstawowej opieki zdrowotnej, stowarzyszeń abstynenckich, przedstawicieli gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych organizacji działających na rzecz profilaktyki uzależnień z terenu województwa mazowieckiego.

Udział w konferencji jest bezpłatny – trzeba jednak pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są za pośrednictwem platformy rekrutacyjnej:

https://siec-uzaleznien.konfeo.com/pl/groups

Wśród wykładowców i panelistów m.in. Adam Stasiak (Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk), Agnieszka Sieniawska (Polska Sieć Polityki Narkotykowej), dr Michał Bujalski (Uniwersytet Warszawski, Instytut Psychiatrii i Neurologii), dr Artur Malczewski (Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom), Paweł Biegalewski (Stowarzyszenie Mężczyźni Przeciw Przemocy).

Szczegółowy program znajduje się w załączniku.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 18 października 2023 r., do godz. 23:59.

Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na konferencję. Informację zwrotną o zakwalifikowaniu uczestnicy otrzymają e-mailem na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

Konferencja jest realizowana w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

Opublikowano wAktualności

Powiązane