Menu Zamknij

Brak wolnych miejsc – Jednodniowe szkolenie stacjonarne pt. „Dziecko jako ofiara przemocy” – 17 sierpnia 2023 r.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym jednodniowym szkoleniu stacjonarnym pt. “Dziecko jako ofiara przemocy”


Termin: 17 sierpnia 2023 r.

Szkolenie poprowadzi: Pani Teresa Wagner-Tomaszewska

Celem szkolenia jest zdobycie i pogłębienie wiedzy w zakresie przemocy wobec dzieci. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę, jak rozpoznać symptomy świadczące o krzywdzeniu dziecka oraz jakie działania podjąć w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia stosowania przemocy. Jak rozmawiać z pokrzywdzonym dzieckiem i jego opiekunami prawnymi oraz jak przeciwdziałać zjawisku przemocy wobec nieletniego.

Informacje organizacyjne:

  • szkolenie adresowane jest do pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, jednostek organizacyjnych samorządu gminnego i powiatowego, wykonujących zadania dot. wspierania rodziny i pieczy zastępczej, pracowników samorządu terytorialnego bezpośrednio obsługujących gminne i powiatowe JOPS w zakresie realizacji ich zadań, podmiotów zatrudnienia socjalnego, organizacji pozarządowych, działających w sferze pomocy i integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej,  podmiotów działalności pożytku publicznego, warsztatów terapii zajęciowej, innych podmiotów, prowadzących działalność w sferze pomocy i integracji społecznej, pracowników publicznych służb zatrudnienia, wykonujących zadania z zakresu współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy i integracji społecznej oraz budowania zespołów interdyscyplinarnych, pracowników i wolontariuszy PES, OWES i otoczenia ekonomii społecznej, pracowników centrów usług społecznych, organizatorów usług społecznych, koordynatorów indywidualnych planów usług społecznych, którzy pracują w województwie mazowieckim
  • udział w szkoleniu jest bezpłatny
  • liczba miejsc jest ograniczona
  • szkolenie odbędzie się w godz. 9:00-16:00
  • organizator zapewnia profesjonalną kadrę prowadzącą szkolenie, materiały dydaktyczne, serwis kawowy oraz obiad
  • szkolenie odbędzie się w Hotelu Air, al. Krakowska 42, Warszawa
  • zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są na podstawie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłanego w formacie PDF na adres
    e-mail: szkolenia@mcps.com.pl
  • termin przyjmowania zgłoszeń: 9 sierpnia 2023 r., do godz. 16:00

Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.
Informację zwrotną o zakwalifikowaniu uczestnika na szkolenie otrzymają Państwo
e-mailem – na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

Kontakt:
Biuro Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej
tel.: 22 376 85 57, 22 376 85 36
e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Wykonawcą szkolenia jest: Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, CSK Expert Rafał Gorczowski

Załączniki:

KOMPENDIUM WIEDZY – szkolenie pt. Dziecko jako ofiara przemocy – 17 sierpnia

PREZENTACJA – szkolenie pt. Dziecko jako ofiara przemocy – 17 sierpnia

Opublikowano wSzkolenia, Szkolenia kadr pomocy społecznej

Powiązane