Menu Zamknij

Dwunaste posiedzenie Mazowieckiej Rady Seniorów

mikrofon

Informujemy, że 22 czerwca 2022 r. w godzinach 9-11 odbędzie się dwunaste posiedzenie Mazowieckiej Rady Seniorów, przeprowadzone zdalnie (wideokonferencja).

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Informacja na temat planowanych działań MCPS – Wydziału Polityki Senioralnej w zakresie organizacji Mazowieckiego Sejmiku Senioralnego, Senioralnego Przeglądu Artystycznego, konferencji w Subregionach oraz realizowanych instrumentach wsparcia dla środowisk osób starszych (9:00-9:30).
  2. Informacja na temat Spotkania Wojewódzkich Rad Seniorów w dnach 2 -3 czerwca w Olsztynie – przykłady dobrych praktyk „Regionalne Strefy Pomocy”, „Centra Usług Społecznych” (9.30 – 9.45)
  3. Podjęcie stanowiska w sprawie poparcia petycji do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stałej ulgi podatkowej dla pobierających świadczenia emerytalno-rentowe osób starszych korzystających z Sieci Internet w celach prywatnych. (9:45-10:00).
  4. Podjęcie stanowiska w sprawie rozpoczęcia procedury powołania Rzecznika Osób Starszych przy MCPS – Mazowieckiej Radzie Seniorów (10.00-10:15)
  5. Informacja członków MRS na temat podjętych w ich środowiskach działań w zakresie polityki senioralnej .oraz pracach komisji Rady (10.15 – 10.30)
  6. Ocena stanu realizacji przyjętego planu pracy MRS na I półrocze 2022 r (!0.30 -10.45)
  7. Sprawy bieżące (10:45-11:00).
  8. Sprawy różne (10:00-11:00)

Informacje na temat posiedzenia uzyskać można pod adresem mrs@mcps.com.pl lub pod numerem telefonu (22) 376 85 09, (22) 376 85 10.

Opublikowano wSeniorzy

Powiązane