Menu Zamknij

Goście z Mongolii z wizytą w Zakładach Aktywności Zawodowej

Przedstawiciele organizacji Down Syndrome Association of Mongolia mieli okazję w ramach wizyty studyjnej na Mazowszu poznać obowiązujące w Polsce przepisy i rozwiązania dotyczące osób z niepełnosprawnościami, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej.

Mongolia jako kraj stawia pierwsze kroki w budowaniu systemowego wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Właśnie z tego powodu przedstawiciele organizacji Down Syndrome Association of Mongolia na zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Mazowiecki mieli okazję m.in. poznać kilka miejsc związanych z zadaniami realizowanymi na zlecenie samorządu województwa mazowieckiego na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Podczas wizyty studyjnej goście odwiedzili Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej dla Niewidomych w Stanisławowie, którego przeznaczeniem jest szeroko rozumiana rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Zakład prowadzi swoją działalność, koncentrując się na dwóch profilach: rolniczym i gastronomicznym. Goście z Mongolii mieli okazję zobaczyć także Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku, którego jednym z celów jest aktywizacja zawodowa pracowników niepełnosprawnych.

W ten sposób poznali działalność zakładów aktywności zawodowej, a także efekty dofinasowań budowy i rozbudowy obiektów służących rehabilitacji.

–  Skupialiśmy się w głównej mierze na zadaniach realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego, ale nie zabrakło „wtrąceń” z własnych doświadczeń i wiedzy wynikającej z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej. Omówiliśmy także kwestie związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych na różnych poziomach administracji, a także – tak ważnej obecnie – dostępności

 – mówi pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych Artur Świercz.

Spotkanie było też okazją do zapoznania się z przepisami prawnymi, regulującymi wsparcie osób z niepełnosprawnościami.

– Wizyta ta pomogła przedstawicielom z Mongolii wyobrazić sobie, w jaki sposób mogą tworzyć w swoim kraju system pomocy dla osób z niepełnosprawnością szczególnie dla osób z Zespołem Downa, ale również wzbogaciła naszą wiedzę na temat tego, jak ten system funkcjonuje w Mongolii

– dodał Mariusz Budziszewski, zastępca dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Opublikowano wOsoby z Niepełnosprawnością

Powiązane