Menu Zamknij

II Mazowiecka Gala Abstynencka odbyła się w Radomiu

Już po raz drugi zrzeszone na Mazowszu stowarzyszenia abstynenckie miały okazję zaprezentować swoje działania. Tegoroczna gala odbyła się w Radomiu. Organizacja tego wydarzenia to promocja ruchu abstynenckiego, ale też przestrzeń do wymiany wiedzy i dobrych praktyk dotyczących profilaktyki uzależnień. W spotkaniu wzięło 230 uczestników z 16 organizacji. 

Problemy alkoholowe niosą za sobą wiele szkód – nie tylko zdrowotnych, ale również społecznych – takich jak zaburzenie życia rodzinnego. Mazowieckie stowarzyszenia abstynenckie to szczególna inicjatywa na rzecz profilaktyki i leczenia alkoholizmu, bo otaczają troską nie tylko osoby uzależnione, ale całe rodziny dotknięte tym problemem. Stawiają na rehabilitację, edukację, aktywizację i integrację, ponieważ kompleksowe działania, tworzące wspólnotę całych środowisk, mają silniejszą siłę oddziaływania.

Pierwszy raz w Radomiu

27 maja w Pałacu Deskurów w Radomiu odbyła się druga edycja Mazowieckiej Gali Abstynenckiej. To wydarzenie o randze wojewódzkiej, ale chętnie uczestniczą w niej zaprzyjaźnione stowarzyszenia z innych regionów kraju. Pierwsza gala odbyła się w Pruszkowie, tegoroczną Klub Abstynentów Wzajemnej Pomocy „VICTORIA” zorganizował w Radomiu. Stowarzyszenie otrzymało na ten cel 75 tys. zł z budżetu województwa.

–  Gala jest wydarzeniem dość młodym, niemniej jej koncepcja warta jest kontynuacji, bo to świetny moment, by pokazać działania poszczególnych organizacji abstynenckich, podzielić się doświadczeniami i wzajemnie inspirować. Zależy nam na sieci współpracy organizacji abstynenckich z jednostkami samorządu terytorialnego, szczególnie tam, gdzie jest ona na niewystarczającym poziomie. Możemy zaobserwować, iż taka współpraca jest w stanie przynosić wymierne efekty, a warto pamiętać, że problemy alkoholowe to nie problemy pojedynczych osób, tylko ich całego otoczenia

– mówił Tomasz Osadnik, pełnomocnika zarządu województwa mazowieckiego do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Czas zdobywania wiedzy i integracji

To święto środowisk abstynenckich, które przy wsparciu ze strony zarządu i sejmiku województwa (w ramach ogłaszanych konkursów ofert) mają możliwość realizować programy promujące zdrowy styl życia bez uzależnienia.

–  Rola stowarzyszeń abstynenckich jest nieoceniona. Pozwalają stworzyć wspólnotę, która ułatwia osobom uzależnionym zmieniać swoje nawyki i styl życia. Ważnym aspektem ruchów abstynenckich jest wzajemne otaczanie się opieką przez całe rodziny, które są dla siebie wsparciem i motywatorem do zmian. Jak wiadomo, uzależnienia wpływają nie tylko na osobę uzależnioną, ale i jej środowisko. Często mówi się o współuzależnieniu, więc skuteczna terapia musi obejmować rodzinę. W założenia gali wpisane są spotkania, prelekcje, dzielenia się dobrymi praktykami, dlatego ma ona ogromne znaczenie dla całego środowiska i jest czasem wzajemnych inspiracji i motywacji

– powiedział Bogdan Urban, prezes Mazowieckiego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich.

Podczas trwania gali, zrzeszone na Mazowszu stowarzyszenia, dały się bliżej poznać i przedstawiły prowadzone przez nich działania m.in. w formie wystawy malarstwa, rękodzieła artystycznego, rysunku. Ponadto w trakcie trwania gali w części artystycznej zaprezentowali się artyści wywodzący się z organizacji abstynenckich. W części merytorycznej zostały zorganizowane wykłady i warsztaty z zakresu uzależnień, przemocy w rodzinie i stanów depresyjnych. Podczas trwania warsztatów i wykładów dla dorosłych, dzieci mogły korzystać z zajęć prowadzonych przez animatora, ale miały też okazję sod potkań z pedagogiem i psychologiem.

Mazowiecki Związek Stowarzyszeń Abstynenckich (MZSA) powstał w 2005 roku i obecnie zrzesza 38 stowarzyszeń abstynenckich, czyli w sumie ok. 4 000 osób.

Klub Abstynentów Wzajemnej Pomocy „VICTORIA” jako jedno ze stowarzyszeń przy wsparciu m.in. samorządu Miasta Radomia od 35 lat realizuje zadania publiczne dotyczące profilaktyki uzależnień. Jako członek Mazowieckiego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich i Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich bierze udział w realizowanych przez samorząd programach. Jako jedna z pierwszych organizacji na Mazowszu uzyskał certyfikat standaryzacyjny. Członkowie „VICTORII” czynnie uczestniczą w życiu III sektora na terenie Radomia, są również członkami Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz uczestniczą w pracach zespołu interdyscyplinarnego i grupy roboczej.

Załącznik:

23-05-27 – II Mazowiecka Gala Abstynencka w Radomiu

Opublikowano wAktualności, Informacje prasowe, Wyroznione

Powiązane