Menu Zamknij

Jednodniowe seminarium on-line pt. „Prawa i obowiązki mieszkańców domów pomocy społecznej – budowanie relacji z podopiecznym i jego rodziną” – 22 września 2023 r.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym jednodniowym seminarium on-line pt. „Prawa i obowiązki mieszkańców domów pomocy społecznej – budowanie relacji z podopiecznym i jego rodziną”.

Termin: 22 września 2023 r.

Szkolenie poprowadzi: Pani Jagna Niepokólczycka-Gac

Celem seminarium jest poszerzenie wiedzy i zwiększenie świadomości uczestników z zakresu praw i obowiązków mieszkańców DPS. Uczestnicy seminarium zdobędą umiejętności utrzymywania pozytywnych relacji z mieszkańcami i ich rodzinami.

Informacje organizacyjne:

  • szkolenie adresowane jest do pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, jednostek organizacyjnych samorządu gminnego i powiatowego, wykonujących zadania dot. wspierania rodziny i pieczy zastępczej, pracowników samorządu terytorialnego bezpośrednio obsługujących gminne i powiatowe JOPS, w zakresie realizacji ich zadań, podmiotów zatrudnienia socjalnego, organizacji pozarządowych, działających w sferze pomocy i integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej,  podmiotów działalności pożytku publicznego, warsztatów terapii zajęciowej, innych podmiotów, prowadzących działalność w sferze pomocy i integracji społecznej, pracowników publicznych służb zatrudnienia, wykonujących zadania z zakresu współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy i integracji społecznej oraz budowania zespołów interdyscyplinarnych, pracowników i wolontariuszy PES, OWES i otoczenia ekonomii społecznej, pracowników centrów usług społecznych, organizatorów usług społecznych, koordynatorów indywidualnych planów usług społecznych, którzy pracują w województwie mazowieckim 
  • udział w szkoleniu jest bezpłatny
  • liczba miejsc jest ograniczona
  • organizator zapewnia profesjonalną kadrę prowadzącą szkolenie oraz materiały dydaktyczne
  • godziny szkolenia: 7:45-15:30
  • zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są na podstawie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłanego w formacie PDF na adres
    e-mail: szkolenia@mcps.com.pl
  • termin przyjmowania zgłoszeń: 15 września 2023r., do godz. 10:00

Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.
Informację zwrotną o zakwalifikowaniu uczestnika na szkolenie otrzymają Państwo
e-mailem – na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

Kontakt:
Biuro Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej
tel.: 22 376 85 57, 22 376 85 36
e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Wykonawcą szkolenia jest: Rafał Gorczowski Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, CSK Expert.

Załączniki:

Opublikowano wAktualności, Szkolenia, Szkolenia kadr pomocy społecznej

Powiązane