Menu Zamknij

Jednodniowe seminarium on-line pt. „Zarządzanie stresem, emocjami i sytuacjami trudnymi w zespole” – dla kadry zarządzającej.

Termin: 6 października 2023 r.

Seminarium poprowadzi: Pani Teresa Wagner-Tomaszewska

Celem seminarium jest poznanie dynamiki powstawania objawów stresu, poznanie podstaw psychologii zarządzania stresem. Uczestnicy wzbogacą się w narzędzia samodoskonalenia oraz poznają modele postępowania w sytuacji stresu. Dodatkowo nauczą się rozpoznawać  nawykowy sposób reagowania emocjonalnego oraz poznają wpływ przekonań na zakres możliwych do podjęcia działań w sytuacji stresującej.

Informacje organizacyjne:

 • seminarium adresowane jest do pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, jednostek organizacyjnych samorządu gminnego i powiatowego, wykonujących zadania dot. wspierania rodziny i pieczy zastępczej, pracowników samorządu terytorialnego bezpośrednio obsługujących gminne i powiatowe JOPS, w zakresie realizacji ich zadań, podmiotów zatrudnienia socjalnego, organizacji pozarządowych, działających w sferze pomocy i integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej,  podmiotów działalności pożytku publicznego, warsztatów terapii zajęciowej, innych podmiotów, prowadzących działalność
  w sferze pomocy i integracji społecznej, pracowników publicznych służb zatrudnienia, wykonujących zadania z zakresu współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy i integracji społecznej oraz budowania zespołów interdyscyplinarnych, pracowników i wolontariuszy PES, OWES i otoczenia ekonomii społecznej, pracowników centrów usług społecznych, organizatorów usług społecznych, koordynatorów indywidualnych planów usług społecznych, którzy pracują w województwie mazowieckim
 • udział w seminarium jest bezpłatny
 • liczba miejsc jest ograniczona
 • organizator zapewnia profesjonalną kadrę prowadzącą seminarium oraz materiały dydaktyczne
 • godziny seminarium: 7:45-15:30
 • zgłoszenia na seminarium przyjmowane są na podstawie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłanego w formacie PDF na adres
  e-mail: szkolenia@mcps.com.pl
 • termin przyjmowania zgłoszeń: 29 września 2023 r., do godz. 10:00

Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na seminarium.
Informację zwrotną o zakwalifikowaniu uczestnika na seminarium otrzymają Państwo
e-mailem – na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

Wykonawcą seminarium jest: Rafał Gorczowski Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, CSK Expert.

Kontakt:
Biuro Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej
tel.: 22 376 85 57, 22 376 85 36
e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Załączniki:

Opublikowano wSzkolenia, Szkolenia kadr pomocy społecznej

Powiązane