Menu Zamknij

Brak wolnych miejsc – Jednodniowe szkolenie stacjonarne pt. „Odebranie dziecka z rodziny – procedura i współdziałanie” – 21 września 2023 r. 

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym jednodniowym szkoleniu stacjonarnym pt. „Odebranie dziecka z rodziny – procedura i współdziałanie”

Termin: 21 września 2023 r. – brak miejsc – rekrutacja zakończona

Szkolenie poprowadzi: Pani Jagna Niepokólczycka-Gac.

Celem szkolenia jest pozyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie procedury
i zasad postępowania podczas odebrania dziecka z rodziny, analiza przepisów prawnych
w tym zakresie oraz rola poszczególnych instytucji w procedurze.

Informacje organizacyjne:

  • szkolenie adresowane jest do pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, jednostek organizacyjnych samorządu gminnego i powiatowego, wykonujących zadania dot. wspierania rodziny i pieczy zastępczej, pracowników samorządu terytorialnego bezpośrednio obsługujących gminne i powiatowe JOPS w zakresie realizacji ich zadań, podmiotów zatrudnienia socjalnego, organizacji pozarządowych, działających w sferze pomocy i integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, podmiotów działalności pożytku publicznego, warsztatów terapii zajęciowej, innych podmiotów, prowadzących działalność w sferze pomocy i integracji społecznej, pracowników publicznych służb zatrudnienia, wykonujących zadania z zakresu współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy i integracji społecznej oraz budowania zespołów interdyscyplinarnych, pracowników i wolontariuszy PES, OWES i otoczenia ekonomii społecznej, pracowników centrów usług społecznych, organizatorów usług społecznych, koordynatorów indywidualnych planów usług społecznych, którzy pracują w województwie mazowieckim
  • udział w szkoleniu jest bezpłatny
  • liczba miejsc jest ograniczona
  • szkolenie odbędzie się w godz. 9:00-16:00
  • organizator zapewnia profesjonalną kadrę prowadzącą szkolenie, materiały dydaktyczne, serwis kawowy oraz obiad
  • szkolenie odbędzie się w Hotelu Air, al. Krakowska 42, Warszawa
  • zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są na podstawie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłanego w formacie PDF na adres
    e-mail: szkolenia@mcps.com.pl
  • termin przyjmowania zgłoszeń: 14 września 2023 r., do godz. 16:00

Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.
Informację zwrotną o zakwalifikowaniu uczestnika na szkolenie otrzymają Państwo
e-mailem – na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

Kontakt:
Biuro Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej
tel.: 22 376 85 57, 22 376 85 36
e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Wykonawcą szkolenia jest: Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, CSK Expert Rafał Gorczowski

Załączniki:

Prezentacja ze szkolenia

Kompendium wiedzy

Opublikowano wAktualności, Szkolenia, Szkolenia kadr pomocy społecznej

Powiązane