Menu Zamknij

Jubileusz 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Helenów”

Na co dzień wspierają najbardziej potrzebujących młodych ludzi w ich rehabilitacji, edukacji i rozwoju. W takim celu 100 lat temu w Aninie powstała placówka. Również teraz tak działa Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”. Dziś obchodzili jubileusz, podczas którego mogli podsumować dotychczasową działalność i przedstawić plany na przyszłość. W uroczystościach wziął udział m.in. Mariusz Budziszewski – zastępca dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Historia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Helenów” sięga roku 1922. Właśnie wtedy dr Bronisława Skłodowska-Dłuska i jej mąż dr Kazimierz Dłuski przekazali położoną w Aninie działkę z budynkami na „Dom dla dzieci”. Inwestycja ta powstała nie tylko z potrzeby upamiętnienia córki, ale też chęci pomocy innym. Misja placówki zapoczątkowana 100 lat temu jest kontynowania po dziś dzień – kolejne osoby zarządzające tym miejscem z dumą podtrzymują tradycje jednej z najstarszych organizacji społecznych w Polsce. Jubileusz towarzystwa był okazją do spotkania dyrekcji Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej ze Zbigniewem Drzewieckim, dyrektorem Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów” oraz Specjalnego Ośrodka Wychowawczego TPD.

– Jesteśmy pełni uznania dla wieloletnich zasług Towarzystwa w wyrównywaniu szans najmłodszych podopiecznych pochodzących z różnych środowisk, zapobieganiu dyskryminacji, wychowaniu czy opieki zdrowotnej. Dzięki ich wielkiej wrażliwości i empatii młodzi podopieczni, ale też ich rodziny mogą liczyć na bezinteresowną pomoc, życzliwość i zrozumienie w najtrudniejszych sytuacjach. Jest nam niezmiernie miło, że Samorząd Województwa Mazowieckiego, w szczególności reprezentowane przez nas Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, zapisał się na kartach historii wspólnie prowadzonymi projektami

– powiedział Mariusz Budziszewski, zastępca dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej ds. profilaktyki uzależnień i wspierania rodziny.

Znaczące inwestycje

Rozwój TPD „Helenów” był możliwy m.in. dzięki prawie 3,14 mln zł przekazywanym przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. To środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych rozdysponowuje samorząd województwa mazowieckiego.

Dotychczas dzięki decyzji zarządu województwa TPD „Helenów” zrealizował cztery ważne inwestycje. W latach 2011-2012 dzięki możliwa była przebudowa istniejącego budynku tzw. pawilonu angielskiego na przedszkole specjalne im. Sue Ryder (ponad 783 tys. zł).

W kolejnych latach (2013-2014) z dotychczasowych obiektów szkolnych stworzono zmodernizowane miejsce na potrzeby szkoły przysposobienia do pracy, liceum ogólnokształcącego i sali sportowo-widowiskowej. Na taką rozbudowę bazy edukacyjnej Centrum TPD „Helenów” otrzymało ponad 1,4 mln zł.

Kolejną znaczącą zmianą była budowa krytej ujeżdżalni z aneksem pomocniczym na potrzeby całorocznej hipoterapii świadczonej osobom z niepełnosprawnościami (276,7 tys. zł w 2019 r.). W 2020 r. dofinansowanie w wysokości prawie 608 tys. zł pozwoliło stworzyć w TPD „Helenów” boisko wielofunkcyjne z bieżnią okrężną.

Powyższe wspólne działania pozwoliły Stowarzyszeniu na ulepszenie posiadanych obiektów, polepszenie jakości oferowanych zajęć oraz poszerzenie oferty zajęć służących rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Poza tym TPD „Helenów” otrzymało dofinansowanie na szkolenia dla kadry i rodzin osób niepełnosprawnych z zakresu alternatywnych i wspomagających metod komunikacji oraz zachowań trudnych (10 tys. zł), a także 15,9 tys. zł na prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych.

– Wszystkie te inicjatywy, które TPD „Helenów” mogło prowadzić w pewnym sensie przy naszej pomocy, pozwoliły organizacji znacząco zmienić to miejsce, zwiększając możliwości i ofertę tego, co proponują, a tym samym podnosząc jakość oferowanej dzieciom i młodzieży rehabilitacji. To pozwala – przy aktywnym uczestnictwie tych osób – podnieść poziom ich funkcjonowania, a wręcz jakość życia i dać im szansę na zwiększenie integracji społecznej

– dodał Mariusz Budziszewski.

dyrektor Centrum Rehabilitacji Edukacji i Opieki TPD Helenów - Zbigniew Drzewiecki i zastępca dyrektora MCPS Mariusz Budziszewski
Dyrektor Centrum Rehabilitacji Edukacji i Opieki TPD Helenów – Zbigniew Drzewiecki i zastępca dyrektora MCPS Mariusz Budziszewski, fot. KKT/MCPS
widok uczestników uroczystości w TPD Helenów
fot. KKT/MCPS
Prezentacje podczas uroczystości w TPD Helenów
fot. KKT/MCPS
widok sali z napisami 100 lat Helenowa i Solidarni z Ukrainą
fot. KKT/MCPS
Opublikowano wArchiwum, Archiwum

Powiązane