Menu Zamknij

Eksperci Wojewódzcy

Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Tomasz Osadnik Do zadań Pełnomocnika należy: koordynacja przygotowania i realizacja wojewódzkiego programu profilaktyki i…