Menu Zamknij

Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku

W związku z obowiązkiem sprawozdawczym wynikającym z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 852 ze zm.), dotyczącym wykonania przez samorządy gminne zadań z zakresu zwalczania narkomanii, koniecznym jest wypełnienie Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku.

Wypełnione na oryginalnych formularzach sprawozdanie należy przesłać na adres Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie (02-002) przy ul. Nowogrodzkiej 62a w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 kwietnia 2020 roku.

Przekazane sprawozdania zostaną przesłane do Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i posłużą opracowaniu zbiorczej informacji na temat realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii 22 855 54 69 wew. 123 lub Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 22 622 42 32.

Formularz Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 można pobrać ze strony https://cinn.gov.pl/portal?id=1603513

Opublikowano wAktualności, Profilaktyka

Powiązane