Menu Zamknij

Konferencja „Bądź bezpieczny na drodze”

Ocena czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego z uwzględnieniem różnych substancji psychoaktywnych oraz wpływ alkoholu i innych środków psychoaktywnych na organizm człowieka, to tylko niektóre tematy, które były omawiane na konferencji „Szkolenia profilaktyczne dla kierowców w wieku 18-24 oraz 55 i więcej lat w zakresie doskonalenia techniki jazdy” zorganizowanej przez MCPS i Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Kolejna edycja szkoleń dla kierowców wieku 18-24 lat i tych powyżej 55. roku życia już za nami. Do tej pory, przez ostatnie pięć lat, w inicjatywie samorządu województwa wzięło udział ponad 3 tys. kierowców.

Koszt trzyletniego projektu wynosił 3,1 mln zł, z czego 1,8 mln zł pochodził z budżetu województwa, a 1,2 mln zł to środki przekazane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej pochodzące z wydawanych zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 18 proc., tzw. środki korkowe.

Udział w szkoleniach pomógł uświadomić młodym uczestnikom zagrożenia na drodze wynikające z wpływu alkoholu i innych środków psychoaktywnych na organizm człowieka

– powiedziała Joanna Sokołowska – zastępca dyrektora Departamentu Organizacji ds. Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Głównymi założeniami szkoleń były: specyfika ruchu drogowego w Polsce, ocena czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego z uwzględnieniem różnych substancji psychoaktywnych, wpływ alkoholu i innych środków psychoaktywnych na organizm człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem sprawności psychofizycznej kierowcy (zmiany w sferze poznawczej, emocjonalnej i behawioralnej osoby pijącej), analiza zjawisk związanych z nadużywaniem napojów alkoholowych: picie ryzykowne, picie szkodliwe, mechanizm uzależnienia, objawy uzależnienia (testy do autodiagnozy stylu picia alkoholu, porcja standardowa alkoholu) oraz odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i innych osób na drodze i korzyści wynikające z częściowej rezygnacji z prowadzenia samochodu.

Zajęcia miały uświadamiać kierowcom, że są oni odpowiedzialni na drodze za bezpieczeństwo swoje, ale też innych osób. Szczególną uwagę należy zwrócić na grupę tzw. „młodych kierowców” w wieku 18-24 lata charakteryzującą się najwyższym wskaźnikiem liczby wypadków na 10 tys. populacji

– powiedział Mariusz Budziszewski, zastępca dyrektora MCPS.   

W 2022 roku użytkownicy dróg (kierujący, piesi, pasażerowie) będący pod działaniem alkoholu uczestniczyli w 2 248 wypadkach drogowych (10,5 proc. ogółu wypadków), śmierć w nich poniosło 268 osób (14,1 proc. ogółu zabitych). W porównaniu z rokiem ubiegłym jest to mniej wypadków o 240 (-9,6 proc.), osób zabitych o 63 (-19,0 proc.).

Samochód to środek do przemieszczania się. Sprawmy, aby ten środek stał się środkiem bezpiecznym. Całość programu została przemyślana tak, by kierowcy mogli sprawdzić swoje umiejętności podczas nietypowych prób, a przede wszystkim realnie ocenić swoje doświadczenie i kondycję w prowadzeniu pojazdu. Ta wiedza na pewno zaprocentuje w przyszłości większym poczuciem bezpieczeństwa na drodze. Zarówno kierowców, jak i innych uczestników ruchu

– dodał prezes zarządu Toru Modlin Rafał Zięba.

To my musimy wychować młode pokolenie inaczej myślących kierowców

– dodał Łukasz Zboralski (Dziennikarz specjalizujący się w bezpieczeństwie ruchu drogowego).

W konferencji wzięło udział wielu specjalistów: Aleksandra Kuźma-Gajewska – psycholog transportu, Marcin Ciężkowski – dyrektora WORD Radom, dr Ewa Odachowska-Rogalska – psycholog w Pracowni Psychologii Transportu i Symulatorów Jazdy Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie, Wojciech Pasieczny – b. radca Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, ekspert w zakresie przepisów ruchu drogowego, Adam Pietrzak – lekarz ratownictwa medycznego, Karol Krajewski – prezes zarządu Akademickiego Stowarzyszenia „Ambitni w Działaniu”, realizator zadania „Stop nietrzeźwości na drogach!”, Robert Barys – prezes zarządu Fundacji Prodriver, realizator zadania „Mazowieckie drogi bez promili – II edycja”, Adam Sobieraj – prezes zarządu Fundacji „Drogi Mazowsza”, Konrad Romik – sekretarz Krajowej Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD).

Problem nie maleje

Narkotyki i substancje psychoaktywne to coraz większy problem wśród kierowców. Skala zjawiska rośnie w niebezpiecznym tempie. Musimy liczyć się z ich oddziaływaniem na organizm człowieka (spowolnienie myślenia, podejmowanie nieprzemyślanych decyzji, nadwrażliwość na światło itd.). Ponadto zespół abstynencyjny (zespół odstawienny) również może modyfikować prowadzenie pojazdów. Uzależnienie łączy się z emocjami. Nie ma jednak świadomości wśród kierowców, że emocje mają duży wpływ na poruszanie się po drodze. Odczuwanie gniewu za kierownicą może prowadzić do agresywnego zachowania lub furii drogowej co może zwiększyć prawdopodobieństwo ryzykownych zachowań na drodze i ryzyko wypadków.

Nieważne w jakiej roli jesteśmy na drodze może nas dotknąć zespół stresu pourazowego. Musimy być bardziej nieufni do naszych umiejętności, też jako piesi (zasada ograniczonego zaufania). Zmienia się nasze środowisko m.in. zwężenie dróg w większych miastach, urządzenia elektroniczne, nowe substancje psychoaktywne… Warto podejmować działania edukacyjne oparte o rzetelną analizę zagrożenia nadanym terenie przy udziale ekspertów.

– dodała Aleksandra Kuźma-Gajewska, psycholog transportu.

Opublikowano wAktualności, Profilaktyka uzależnień

Powiązane