Menu Zamknij

Konferencja – “Mazowieckie Forum Społeczne. Warszawa 2022”

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegóły znajdziecie na stronie:

Konferencja z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pt. “Mazowieckie Forum Społeczne. Warszawa 2022”. – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (mcps.com.pl)

Celem konferencji jest omówienie nowych kategorii wyzwań zarysowujących się przed instytucjami pomocy i integracji społecznej na Mazowszu w związku z rozwojem i upowszechnianiem się usług społecznych i procesu deinstytucjonalizacji, w warunkach nieprzewidywalności, wynikającej z dynamicznych zmian zachodzących w gospodarczym i politycznym otoczeniu zewnętrznym, a także środowisku naturalnym. Podczas poszczególnych wykładów i paneli dyskusyjnych wskazane zostaną także aktualne i przyszłe wyzwania związane z rozwojem usług społecznych i deinstytucjonalizacji w województwie mazowieckim oraz rosnące znaczenie profesji służb społecznych w rozwoju usług społecznych.
Do dyskusji o wyzwaniach, w ramach wymiany spostrzeżeń i doświadczeń, zostaną zaproszeni wybrani eksperci z zakresu wiedzy o usługach społecznych, jak też praktycy na co dzień wdrażający je w społecznościach lokalnych.

Sesje panelowe: 

  •  Jak wzmacniać wspierających i budować kompetencje profesji społecznych?
  •  Migracje i polityka na rzecz uchodźców
  •  Technologie w planowaniu, projektowaniu, dostarczaniu i ocenie usług społecznych
  •  Nowy model polityki senioralnej – rola opieki długoterminowej
  •  Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych
  •  Social Progres Index i inne przykłady zarządzania w oparciu o dowody w polityce społecznej.


Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik

Opublikowano wArchiwum, Archiwum

Powiązane