Menu Zamknij

Konferencja MRiPS – „Nie otwieraj drzwi przemocy”

W dniu 22 listopada 2022 r. Izabela Rytel-Szczerbińska – kierownik Wydziału Programów Społecznych MCPS wraz z pracownikiem Wydziału – Anną Zygarską, miały okazję wziąć udział w zorganizowanej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej konferencji „Nie otwieraj drzwi przemocy”. W czasie konferencji omówione zostały m.in. działania legislacyjne w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wyniki ogólnopolskiej diagnozy zjawiska przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych.

Rada Ministrów przyjęła 22 listopada 2022 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, o czym poinformowały podczas konferencji szefowa MRiPS Marlena Maląg i wiceminister rodziny, pełnomocnik rządu ds. równego traktowania Anna Schmidt. Projekt trafi teraz do Sejmu. 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami proponowanych zmian w ustawie pod adresem: https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-przeciwdzialaniu-przemocy-w-rodzinie-oraz-niektorych-innych-ustaw3 

Opublikowano wAktualności - przeciwdziałanie przemocy

Powiązane