Menu Zamknij

Konferencja „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wspólna praca, najlepsze rozwiązania”

Nauka przychodzi łatwiej, gdy atmosfera wokół jej sprzyja. O roli wsparcia rówieśniczego, niezbędnych zmianach w szkolnictwie i potrzebie wzmacnianiu uczniów rozmawiali przedstawiciele rządu, parlamentu, oświaty, świata nauki i organizacji pozarządowych.

W lutym w Warszawie odbyła się konferencja „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wspólna praca, najlepsze rozwiązania”. Jej organizatorem byli Instytut Badań Edukacyjnych oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN). Spotkanie zainaugurowało projekt współfinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS), którego głównym celem jest przygotowanie kompleksowych rozwiązań na rzecz zwiększenia dostępności procesu nauczania-uczenia się dla każdego ucznia.

W kilku blokach tematycznych eksperci rozmawiali o działaniach na rzecz wspierania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, diagnozie stanu edukacji w Polsce. Przedstawiono założenia projektu Instytutu Badań Edukacyjnych „Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży”, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru dobrostanu uczniów. Omówiono działania z obszaru wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, które aktualnie są realizowane przez MEN i inne instytucje (w tym organizacje pozarządowe).

Poruszono tematykę m.in.: zmian systemowych w szkole, wzmacniania zasobów osób uczących się – psychoedukacja, tworzenie sieci wsparcia w relacjach rówieśniczych, zapewnienie ścieżki wsparcia psychologicznego, zarówno w szkole, jak i poza szkołą.

W konferencji wzięli udział: Minister Edukacji Barbara Nowacka, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Minister Zdrowia Izabela Leszczyna, Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek, wiceministrowie edukacji, parlamentarzyści, przedstawiciele świata nauki oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. 

Całość spotkania można obejrzeć na kanale Instytutu Badań Edukacyjnych:

Opublikowano wDobre praktyki - pomoc i oparcie społeczne

Powiązane