Menu Zamknij

Latarnia Morska dla Rodziców – nowe miejsce wsparcia w Warszawie

W lipcu tego roku Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS) otrzymała ponad 167,6 tys. zł dotacji z budżetu województwa na prowadzenie wsparcia funkcjonowania rodzin z małymi dziećmi przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze. Pomoc będzie można uzyskać w Warszawie.

Działania prowadzone będą przez trzy lata (do 2025 roku) i skierowane są do rodzin biologicznych, zastępczych oraz adopcyjnych z dziećmi w wieku 0-6 lat. Rodziny te muszą zamieszkiwać na terenie m.st. Warszawy oraz powiatów ościennych.

Wśród zaplanowanych działań są poradnictwo wychowawcze, konsultacje psychologiczne, terapia indywidualna dorosłych, praca z rodziną w postaci konsultacji z psychologiem, zajęć Multifamily dla rodziców i dzieci, terapii całego systemu rodzinnego. Poza tym prowadzone będą grupy terapeutyczne oparte na mentalizacji wg programu „Rodzic jako latarnia morska”, integracyjna grupa terapeutyczna dla rodziców z dziećmi i warsztaty umiejętności wychowawczych „Potrafię się zatrzymać” oraz prowadzenie grupy wsparciowo-terapeutycznej „Oswoić depresję”.

Zaplanowane działania będą odbywały się w siedzibie nowej, otwartej w październiku Poradni dla Rodziców Latarnia Morska, prowadzonej przez FDDS w Warszawie, ul. Walecznych 59, wejście B. Poradnia oferuje wsparcie rodzicom, którzy dostrzegają potrzebę pracy nad swoimi relacjami z dzieckiem, chcą poszerzać wiedzę dotyczącą rozwoju dziecka, jego potrzeb i znaczenia relacji z rodzicem lub opiekunem dla jego rozwoju i funkcjonowania.

Poradnia bazuje na wiedzy i aktualnych badaniach nad mentalizacją, pracuje systemowo z myślą o całej rodzinie, przy założeniu, że w centrum działań znajduje się dziecko. Oferuje różne formy pracy: psychoedukację, wsparcie, pracę psychoteraputyczną w kontakcie indywidualnym, rodzinnym lub grupowym.

Obecnie Fundacja dysponuje WOLNYMI MIEJSCAMI na konsultacje do terapeutów.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do korzystania.

Opublikowano wAktualności, Aktualności - piecza zastępcza

Powiązane