Menu Zamknij

„Mazowieckie Barwy Wolontariatu” – doceńmy wolontariuszy

Mazowieccy wolontariusze budują więzi oparte na zaufaniu i solidarności, niosą pomoc potrzebującym z uśmiechem i otwartością, właśnie dlatego zarząd województwa mazowieckiego ogłosił kolejną już edycję konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Nagrodę finansową otrzymają społeczni liderzy za ich działalność na mieszkańców naszego województwa. Kandydatów do konkursu można zgłaszać do 30 września.

Konkurs jest od lat świetną okazją do popularyzowania dokonań wolontariuszy. Ich działalność widać w wielu obszarach – w tym tych dotyczących pomocy społecznej. Stąd pomysł, by nagradzaniem pokazywać ludzi, którymi warto się inspirować. Konkurs to również okazja do poznania dobrych praktyk.

 – Wolontariat stanowi bardzo ważny element funkcjonowania organizacji pozarządowych w naszym województwie. Wspieramy wolontariat, ponieważ uważamy, że to jest doskonała metoda wychowawcza dla dzieci i młodzieży, ale także jest to doskonałe pole do działania dla dorosłych. W naszym państwie elementy samopomocy czy solidarności międzyludzkiej są niezwykle istotne. Są środowiska, którym trudno się żyje, a obecność wolontariuszy wśród osób starszych czy wykluczonych odgrywa znaczącą rolę. Ten konkurs to sposób na promocję pracy wolontariuszy oraz podziękowanie za działania. Ale największym podziękowaniem jest wdzięczność osób, którym ta pomoc została udzielona

– mówi Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

W tym roku laureaci będą wybierani w pięciu kategoriach: wolontariat młodzieży, wolontariat dorosłych aktywnych społecznie, wolontariat seniorów, nagroda mieszkańców Mazowsza oraz kategoria specjalna – pomoc Ukrainie.

W XIII edycji konkursu dla laureatów w każdej kategorii przewidziane są nagrody finansowe w wysokości po 2 000 zł. Natomiast dla wyróżnionych we wszystkich kategoriach, bilety/vouchery ufundowane przez mazowieckie instytucje kultury.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do 30 września 2023 roku.

Kogo i w jakich kategoriach można zgłosić?

Laureaci Konkursu będą wybierani w następujących kategoriach:

1. stałych:

  • wolontariat młodzieży – kogo można zgłosić? Osoby indywidualne tj. dzieci i młodzież w wieku szkolnym oraz studentów (wolontariat indywidualny) lub formalne i nieformalne grupy wolontariackie, w tym szkolne i studenckie koła wolontariatu (wolontariat grupowy), którzy podejmowali bezinteresownie różnorodne inicjatywy na rzecz dobra innych, promujące ideę wolontariatu oraz postawy otwartości oraz zaangażowania na rzecz społeczności i osób potrzebujących wsparcia, także przy wsparciu placówek edukacyjnych,
  • wolontariat dorosłych aktywnych społecznie – kogo można zgłosić? Osoby indywidualne aktywne zawodowo, poszukujące pracy, zagrożone wykluczeniem społecznym (wolontariat indywidualny) lub formalne i nieformalne grupy wolontariackie (wolontariat grupowy), wolontariuszy – lokalnych liderów działalności społecznej, którzy podejmowali bezinteresowną aktywność społeczną, angażując się w inicjatywy, budujące wspólnotę obywatelską, prowadzili działalność na rzecz innych w ramach wolontariatu pracowniczego,
  • wolontariat seniorów – kogo można zgłosić? Osoby indywidualne tj. seniorów (wolontariat indywidualny) lub formalne i nieformalne grupy seniorów (wolontariat grupowy), którzy podejmowali bezinteresowną aktywność społeczną na rzecz lokalnej społeczności, realizując inicjatywy społeczne budujące wspólnotę obywatelską, działając na rzecz potrzebujących,
  • Nagroda mieszkańców Mazowsza – Kandydat zgłoszony w kategoriach, o których mowa w pkt a-c, zostanie wyłoniony głosami mieszkańców województwa mazowieckiego. Na stronie dialog.mazovia.pl w zakładce > „Wolontariat” > Mazowieckie Barwy Wolontariatu zostaną opublikowane wizytówki Kandydatów, z którymi będą mogli zapoznać się mieszkańcy województwa mazowieckiego i następnie zagłosować wypełniając online formularz głosowania. Szczegółowe informacje oraz termin głosowania zostanie opublikowany na stronach mazovia.pldialog.mazovia.pl oraz portalach społecznościowych Facebook prowadzonych przez Organizatora;

2. specjalnej: pomoc Ukrainie – kogo można zgłosić?  Tylko organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej „organizacjami pozarządowymi”, które brały aktywny udział w działaniach pomocowych obywatelom Ukrainy na terenie Polski lub Ukrainy w zakresie np. pomocy humanitarnej, edukacyjnej, psychologicznej, medycznej, socjalno-bytowej.

Kto, kiedy i jak może zgłosić Kandydata?

Kandydatów można zgłaszać od 1 do 30 września 2023 r. Mogą to zrobić m.in. organizacje pozarządowe, instytucje samorządowe, podmioty, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy, a także sami wolontariusze. Ważne, by pamiętać, że jeden zgłaszający może zgłosić od 1 do 3 kandydatów.

W zgłoszeniu musi być przedstawiona aktywność wolontariacka kandydata prowadzona w okresie od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przekazać w jeden z niżej wskazanych sposobów:

  • elektronicznie – na adres e-mail: organizacyjny@mazovia.pl, z dopiskiem w temacie „XIII edycja Konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu” (formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie działalności wolontariusza musi mieć formę skanu np. w formacie pliku .pdf i zawierać podpisy Kandydatów i osób dokonujących zgłoszenia lub reprezentujących podmiot zgłaszający lub potwierdzających działalność wolontariusza);
  • pocztą na adres (decyduje data wpływu do Urzędu):

Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa

z dopiskiem „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.

Więcej informacji w regulaminie konkursu dostępnym na stronie:

https://www.dialog.mazovia.pl/wolontariat/mazowieckie-barwy-wolontariatu Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura Dialogu i Inicjatyw Społecznych urzędu marszałkowskiego, tel. 224379474.

Opublikowano wAktualności, Wyroznione

Powiązane